Den 1:e Fantomen


Levnadsår: 1516-1566
Blev Fantomen vid: 20 års ålder (år 1536)
Fru: Marabella Columbus, hade även ett mycket kort förhållande med Gabrielle de Montmorency.
Barn: sonen Chris, René de Montmorency (oäkta son)
Vänner: Simon Walker (kusin), Drango (Simons väpnare), Turan (bandarhövding)
Kännetecken: Kallade sig först för Hämnaren, fick namnet Fantomen i äventyret ”Skatten från Rhodos”. Hade en häst döpt till Thunder.

Viktiga händelser: Befriade bandarerna från Wasakastammen, och lärde även bandarerna att tillverka deras berömda pilgift. Högg ut Dödskallegrottan och dödskalletronen. Inledde fejden med Singh-piraterna. Blev dubbad till hedersriddare av Johanniterorden. Mottog Dödskalleringen av Paracelsus. Detta är första gångerna som bandarerna, deras pilgift, Dödskallegrottan, Dödskalleringen och Singh-piraterna omnämns.

Historia: Som ende överlevande efter sjöslaget som tagit hans fars liv spolades Kit upp på Bengalis kust. Han hittades av bandarer som tog hand om honom. Kort därefter spolades hans fars mördare på stranden. Kit sparade hans skalle, som sedan dess medverkat då Kits efterlevande svurit Fantomen-Eden. Kit befriade även bandarerna från Wasakastammen, tillverkade en dräkt baserad på stammens demongud, och lärde bandarerna att tillverka det berömda pilgiftet. Han högg ut Dödskallegrottan och dess innanmäte. Kort därefter hämnades han sin fars död på Singh-piraterna, och hämnades även sin kusins död på Suliman Den Grymme. Det var då han fick namnet Fantomen. Härnäst fick han Dödskalleringen av Paracelsus, räddade Frans 1 från säker död och hindrade sedan några män från att stjäla Neros Ögonsten. 25 år senare stred Fantomen med son mot sir Thomas av Gatswick och dennes dotter. Tre år senare återvände han till Malta där han och Kit stred på Johanniterriddarnas sida mot Soleimans styrkor. Den förste Fantomen sårades dödligt i striden, och dog kort senare i Dödskallegrottan, där hans son förde traditionen vidare.

Kända äventyr:

Mannen från havet utspelat 1536 Publicerat i FA 3/76, KRÖ 1 (1/93)
Kit Walker spolas i land på Bengalis kust som ende överlevande när Singh-pirater attackerat hans skepp. Han hittas av bandarerna, som ser honom som ”Mannen från havet”, den man som enligt legenden ska befria dem från Wasakastammen. Wasaka hade hållit bandarerna som slavar i århundraden. Kit går till Wasaka, som slår honom i bojor och för honom till sin demonguds offeraltare. Bandarerna befriar Kit, och de flyr. Kit hjälper bandarerna att tillverka sitt fruktade gift, och tillverkar en dräkt efter Wasakas demonguds anleten. De återvänder till byn, och demonstrerar sitt dödliga vapen. Bandarerna befrias och för Kit till Dödskallegrottan och ber honom stanna hos dem.

Hämnaren utspelat 1536 Publicerat i FA 12/76, KRÖ 1 (1/93)
Ett engelskt handelsskepp attackeras av piratledaren El Aswad´s Singh-pirater. Ende överlevande är Kit Walker, som efter incidenten tillverkar sin dräkt och kallar sig Hämnaren. Kit tar upp jakten på El Aswad, men första mötet blir ödesdigert. El Aswad besegrar Hämnaren och pryglar honom. Efter nästan ett års träning återvänder Kit. Han avslöjar El Aswad´s identitet, en rik och uppskattad handelsman vid namn Kizim. Kit och sultan Ibn Shiraz´ män iscensätter ett lockbete, och lurar El Aswad i fällan striden är till Hämnarens fördel. Hämnaren och El Aswad strider i envig, men El Aswad förlorar och döms till slut till döden. Kit Återvänder till Bengali med en del av de skatter som Singh-piraterna stulit.

Skatten från Rhodos utspelat 1536 Publicerat i FA 6/80, KRÖ 1 (1/93)
Kit får ett mystiskt rop på hjälp från sin kusin Simon, som han vuxit upp med. Simon sökte sig flera år tidigare till Johanniterriddarna, där han fick i uppdrag att hämta en skatt från Rhodos. Simon förråddes dock av greve Emile d´Auvergne, och torterades och dödades av Suliman Den Grymme. Kit reser genast för att rentvå sin kusins namn. Han utmanar Suliman, som blir livrädd när han får se Kits ansikte - eftersom Kit och Simon var väldigt lika tror Suliman att han slåss mot Simons ande. Kit får här sitt namn Fantomen. Suliman visar var skatten finns, och får se att det inte är Simon han stridit mot. Han blir rasande, men hinner inte göra något innan han dör i en brand. Kit återför skatten till Johanniterorden, rentvår Simon, avslöjar greve Emile som förrädare och dubbas till hedersriddare av Johanniterorden.

Ringen utspelat 1541 Publicerat i FA 11/77, KRÖ 2 (2/93)
Kit tröttnar på sitt kall och reser till sin hemstad Portsmouth i England. Från hamnen ser han sin mors hus brinna, och rusar till undsättning. Den ende överlevande är en man kallad Paracelsus, som avslöjar sir Thomas av Gatswick som skyldig till mordbranden. Kit söker upp Sir Thomas, och de strider mot varandra. I stridens hetta trillar de ner i vallgraven. Endast Kit kommer upp till ytan (ovetandes att sir Thomas också överlevt). Kit fängslas i Towern, men Paracelsus befriar honom och tillsammans reser de till Salzburg. Väl där drabbas Paracelsus av slaganfall, men överlämnar en mystisk ring till Kit innan han dör. Ringen bars en gång av kejsar Nero - den mytomspunna Dödskalleringen. Kit återvänder sedan till Bengali och Dödskallegrottan. Detta är första gången Dödskalleringen omnämns.

Mysteriet i Rom utspelat 1541-42 Publicerat i FA 25/77, KRÖ 2 (2/93)
En direkt fortsättning på äventyret Ringen. På vägen till Bengali reser Kit genom Venedig, där han genast blir nedslagen, bestulen på Dödskalleringen och fängslad i Castello de San Angelo av Cesare L´Esigeze. Cesare och hans farbror kardinal Giulio vill båda åt ringen, som är nyckeln till en skatt i katakomberna. Kit flyr från fånghålan, och söker sedan upp Cesare för att återta ringen. Han lyckas, och ger sig sedan ner i katakomberna, ovetandes att han är förföljd av Cesare. Kit och Cesare drabbar samman, men avbryts av Giulio. De leds till ett valv prytt av en enorm dödskalle, identisk med ringens. Kit öppnar lönndörren, och de skådar skatten: Neros Ögonsten, en enorm ädelsten. En dramatisk strid följer, och Kit är den ende överlevande. Han lägger tillbaka stenen på dess plats, förseglar valvet och fortsätter sin resa hemåt.

Dödens Mask utspelat 1542 Publicerat i FA 13/83, KRÖ 4 (4/93)
En direkt fortsättning på Mysteriet i Rom. En storm driver Fantomens skepp mot den sydfranska kusten. Fantomen rider till grannstaden för att hämta läkare åt de skadade. Läkaren visar sig vara Nostradamus. Denne behandlar de skadade, och uttalar en profetia om Fantomens kall och ättens framtid. Ögonblicket senare blir Fantomen indragen i ett ränkspel vid franska hovet. När han kommer till Paris räddar han en ung pojke, som senare visar sig vara en kvinna - Gabrielle de Montmorency, kusin till Frans 1 av Frankrike. Gabrielle ber Fantomen om hjälp att hindra en sammansvärjning mot Frans 1. Han stoppar kuppmakarna som leds av grevinnan de Gauloise. Sedan tar han farväl av Gabrielle, och reser hem till Bengali. (Frukterna av Fantomens och Gabrielles bekantskap finns att läsa i den andre Fantomens krönikor - Fången som inte fanns & Blodsnatten.)

Den Gyllene Mannen utspelat 1544 Publicerat i FA 6/96
En skeppsbruten Fantomen plockas upp av två spanska skepp utanför Afrikas västkust. Ombord på ena skeppet, som är på väg till Nya Världen (Sydamerika) finns Marabella, Columbus´ sondotter. Hon och Fantomen blir intresserade av varandra under färden. Hon blir våldsamt kurtiserad av don Diego, men denne hindras att gå vidare av Fantomen. Don Diego svarar med ett mordförsök på Fantomen, ett försök som misslyckas. Marabella ger Fantomen ett kors att minnas henne med, då hon är bortlovad av sin far. Väl framme i Nya Världen läggs en indianby under spanske kungens inflytande. Snart inleds sökandet efter kapten Ortegas skatt, kvarbliven efter en expedition 1529 då Fantomen medverkade. Indianerna inser spanjorernas girighet, och berättar om ett tempel, dit spanjorerna och Fantomen genast beger sig. När de kommer fram väntar dödliga fällor och en mystisk gyllene man. Medan spanjorerna letar efter guld strider Fantomen mot den gyllene mannen. De båda hamnar i vattnet, den gyllene mannen dör och visar sig vara Ortega själv. Spanjorerna faller offer för templets fällor och dränks av smält guld. Fantomen begraver Ortegas skatt i en grotta och lämnar sedan indianbyn.

Marabella utspelat 1544 Publicerat i FA 24/97
En direkt fortsättning på Den Gyllene Mannen. Fantomen återvänder till skeppet som tog honom till Nya Världen, som sätter kurs till Hispaniola. På vägen dit attackeras skeppet av pirater. Fantomen leder en motattack, som dock misslyckas. Han kastas överbord, och bevittnar hur hans skepp sticks i brand. Han plockas upp av spanska fiskare, rapporterar piratöverfallet och söker sedan upp Marabella. Hon är gift med don Frederico, som sägs vara galen av feber. I stället för att resa hem rusar Fantomen till Marabella, och hinner rädda henne från ett mordförsök. Han lovar henne att avslöja mördaren, och misstänker don Fredericos bror, don Felipe. Denne visar sig snart vara någon helt annan - den pirat som ledde attacken på det spanska skeppet. Fantomen utsätts för ett mordförsök, som dock misslyckas. Han avslöjar ett förräderi, och smider tillsammans med myndigheter en plan för att besegra piratkungen. Samtidigt utsätts Marabella för ännu ett mordförsök, även det misslyckat. Fantomen besegrar piratkungen, som mycket riktigt är don Felipe. Denne är dock oskyldig till mordförsöken på Marabella. Den skyldiga - husan - avslöjas vid sitt tredje försök. Don Fredericos tillstånd förklaras obotligt, och Marabella är fri att gå var hon vill. Hon reser med Fantomen till Europa, där de gifter sig.

Sir Thomas Hämnd utspelat 1564-65 Publicerat i FA 14/80, KRÖ 2 (2/93)
Den förste Fantomens son blir löjtnant i den engelska flottan, och får snart i uppdrag att befria en engelsk spion ur ett spanskt fängelse. Vad han inte vet är att spionen är Morgan Gatswick, dottern till sir Thomas av Gatswick - den förste Fantomens ärkefiende. Sir Thomas har tränat sin dotter i åtskilliga stridskonster, för att hon ska bli hans hämndredskap. Kit befriar henne, men hon får reda på vem han är och slår honom medvetslös. Kit sätts i fängelse, men ges en chans att bli fri. Han skriver till sin far, som genast reser över och betalar lösensumman. De reser till England, där Fantomen tar reda på vem Morgan är, och tillsammans med Kit tar de sig in i slottet Gatswick. De möter Morgan, och avbryts ögonblicket senare av sir Thomas, stympad men brinnande av hat. Han öppnar en fallucka under Fantomen, och riktar pistolerna mot honom och Kit. Precis när han kramar av skottet mot Kit kastar sig Morgan i vägen, och såras dödligt. Fantomen kastar ner sir Thomas i falluckan, och han lämnar slottet med sin son.

Duellen i Venedig & Striden i Malta utspelat 1565-66 Publicerat i FA 9-10/86, KRÖ 3 (3/93)
En direkt fortsättning på Sir Thomas Hämnd. I Frankrike söker grevinnan dˋAuvergne hämnd på Fantomen, efter händelserna i äventyret Skatten från Rhodos. Hon skickar sin son med ett falskt brev från Johanniterriddarnas Stormästare, som lockar Fantomen till Venedig. Kit reser till Malta och Johanniterriddarna. Föga vet Fantomen att hans följeslagare är Henri dˋAuvergne, son till greve Emile, som avrättades för förräderi mot Johanniterriddarna. Henri och Fantomen duellerar, Fantomen vinner och båda fängslas av Dogen. Henri släpps sedan fri, men Fantomen skickas som slav till Soleiman av Konstaninopel. Kit reser för att rädda sin far, och får reda på hans öde av Henri som han möter i Bologna. Samtidigt planerar Soleiman ett anfall mot Maltas Johanniterriddare (Del 1). Väl i Konstantinopel befriar Kit sin far med hjälp av ett gycklargäng. Fantomen är tillfälligt blind och nära döden, men efter vård i ett grekiskt munkkloster återställs hans krafter. Fantomen, Kit och Henri reser till Malta och bidrar till att Soleimans styrkor ger upp, men Fantomen såras allvarligt under striden. Släkten dˋAuvergnes ära återupprättas, och Fantomen och Kit reser hem till Bengali. Fantomens hälsa återställs dock aldrig, och han dör i Dödskallegrottan, där Kit svär Eden och tar över efter sin far...

Den Förste Fantomen utspelat 1516-66 Publicerat i FA 25/84
Detta är en någorlunda detaljerad sammanfattning av den förste Fantomens alla äventyr, utom Duellen i Venedig och Striden på Malta.

Publicerad 08 mars 2008
Träffar: 3958