Den 1:e Fantomen


Levnadsår: 1516-1566
Blev Fantomen vid: 20 års ålder (år 1536)
Fru: Marabella Columbus, hade även ett mycket kort förhållande med Gabrielle de Montmorency.
Barn: sonen Chris, René de Montmorency (oäkta son)
Vänner: Simon Walker (kusin), Drango (Simons väpnare), Turan (bandarhövding)
Kännetecken: Kallade sig först för Hämnaren, fick namnet Fantomen i äventyret ”Skatten från Rhodos”. Hade en häst döpt till Thunder.

Viktiga händelser: Befriade bandarerna från Wasakastammen, och lärde även bandarerna att tillverka deras berömda pilgift. Högg ut Dödskallegrottan och dödskalletronen. Inledde fejden med Singh-piraterna. Blev dubbad till hedersriddare av Johanniterorden. Mottog Dödskalleringen av Paracelsus. Detta är första gångerna som bandarerna, deras pilgift, Dödskallegrottan, Dödskalleringen och Singh-piraterna omnämns.

Historia: Som ende överlevande efter sjöslaget som tagit hans fars liv spolades Kit upp på Bengalis kust. Han hittades av bandarer som tog hand om honom. Kort därefter spolades hans fars mördare på stranden. Kit sparade hans skalle, som sedan dess medverkat då Kits efterlevande svurit Fantomen-Eden. Kit befriade även bandarerna från Wasakastammen, tillverkade en dräkt baserad på stammens demongud, och lärde bandarerna att tillverka det berömda pilgiftet. Han högg ut Dödskallegrottan och dess innanmäte. Kort därefter hämnades han sin fars död på Singh-piraterna, och hämnades även sin kusins död på Suliman Den Grymme. Det var då han fick namnet Fantomen. Härnäst fick han Dödskalleringen av Paracelsus, räddade Frans 1 från säker död och hindrade sedan några män från att stjäla Neros Ögonsten. 25 år senare stred Fantomen med son mot sir Thomas av Gatswick och dennes dotter. Tre år senare återvände han till Malta där han och Kit stred på Johanniterriddarnas sida mot Soleimans styrkor. Den förste Fantomen sårades dödligt i striden, och dog kort senare i Dödskallegrottan, där hans son förde traditionen vidare.

Kända äventyr:

Mannen från havet utspelat 1536 Publicerat i FA 3/76, KRÖ 1 (1/93)
Kit Walker spolas i land på Bengalis kust som ende överlevande när Singh-pirater attackerat hans skepp. Han hittas av bandarerna, som ser honom som ”Mannen från havet”, den man som enligt legenden ska befria dem från Wasakastammen. Wasaka hade hållit bandarerna som slavar i århundraden. Kit går till Wasaka, som slår honom i bojor och för honom till sin demonguds offeraltare. Bandarerna befriar Kit, och de flyr. Kit hjälper bandarerna att tillverka sitt fruktade gift, och tillverkar en dräkt efter Wasakas demonguds anleten. De återvänder till byn, och demonstrerar sitt dödliga vapen. Bandarerna befrias och för Kit till Dödskallegrottan och ber honom stanna hos dem.

Hämnaren utspelat 1536 Publicerat i FA 12/76, KRÖ 1 (1/93)
Ett engelskt handelsskepp attackeras av piratledaren El Aswad´s Singh-pirater. Ende överlevande är Kit Walker, som efter incidenten tillverkar sin dräkt och kallar sig Hämnaren. Kit tar upp jakten på El Aswad, men första mötet blir ödesdigert. El Aswad besegrar Hämnaren och pryglar honom. Efter nästan ett års träning återvänder Kit. Han avslöjar El Aswad´s identitet, en rik och uppskattad handelsman vid namn Kizim. Kit och sultan Ibn Shiraz´ män iscensätter ett lockbete, och lurar El Aswad i fällan striden är till Hämnarens fördel. Hämnaren och El Aswad strider i envig, men El Aswad förlorar och döms till slut till döden. Kit Återvänder till Bengali med en del av de skatter som Singh-piraterna stulit.

Skatten från Rhodos utspelat 1536 Publicerat i FA 6/80, KRÖ 1 (1/93)
Kit får ett mystiskt rop på hjälp från sin kusin Simon, som han vuxit upp med. Simon sökte sig flera år tidigare till Johanniterriddarna, där han fick i uppdrag att hämta en skatt från Rhodos. Simon förråddes dock av greve Emile d´Auvergne, och torterades och dödades av Suliman Den Grymme. Kit reser genast för att rentvå sin kusins namn. Han utmanar Suliman, som blir livrädd när han får se Kits ansikte - eftersom Kit och Simon var väldigt lika tror Suliman att han slåss mot Simons ande. Kit får här sitt namn Fantomen. Suliman visar var skatten finns, och får se att det inte är Simon han stridit mot. Han blir rasande, men hinner inte göra något innan han dör i en brand. Kit återför skatten till Johanniterorden, rentvår Simon, avslöjar greve Emile som förrädare och dubbas till hedersriddare av Johanniterorden.

Ringen utspelat 1541 Publicerat i FA 11/77, KRÖ 2 (2/93)
Kit tröttnar på sitt kall och reser till sin hemstad Portsmouth i England. Från hamnen ser han sin mors hus brinna, och rusar till undsättning. Den ende överlevande är en man kallad Paracelsus, som avslöjar sir Thomas av Gatswick som skyldig till mordbranden. Kit söker upp Sir Thomas, och de strider mot varandra. I stridens hetta trillar de ner i vallgraven. Endast Kit kommer upp till ytan (ovetandes att sir Thomas också överlevt). Kit fängslas i Towern, men Paracelsus befriar honom och tillsammans reser de till Salzburg. Väl där drabbas Paracelsus av slaganfall, men överlämnar en mystisk ring till Kit innan han dör. Ringen bars en gång av kejsar Nero - den mytomspunna Dödskalleringen. Kit återvänder sedan till Bengali och Dödskallegrottan. Detta är första gången Dödskalleringen omnämns.

Mysteriet i Rom utspelat 1541-42 Publicerat i FA 25/77, KRÖ 2 (2/93)
En direkt fortsättning på äventyret Ringen. På vägen till Bengali reser Kit genom Venedig, där han genast blir nedslagen, bestulen på Dödskalleringen och fängslad i Castello de San Angelo av Cesare L´Esigeze. Cesare och hans farbror kardinal Giulio vill båda åt ringen, som är nyckeln till en skatt i katakomberna. Kit flyr från fånghålan, och söker sedan upp Cesare för att återta ringen. Han lyckas, och ger sig sedan ner i katakomberna, ovetandes att han är förföljd av Cesare. Kit och Cesare drabbar samman, men avbryts av Giulio. De leds till ett valv prytt av en enorm dödskalle, identisk med ringens. Kit öppnar lönndörren, och de skådar skatten: Neros Ögonsten, en enorm ädelsten. En dramatisk strid följer, och Kit är den ende överlevande. Han lägger tillbaka stenen på dess plats, förseglar valvet och fortsätter sin resa hemåt.

Dödens Mask utspelat 1542 Publicerat i FA 13/83, KRÖ 4 (4/93)
En direkt fortsättning på Mysteriet i Rom. En storm driver Fantomens skepp mot den sydfranska kusten. Fantomen rider till grannstaden för att hämta läkare åt de skadade. Läkaren visar sig vara Nostradamus. Denne behandlar de skadade, och uttalar en profetia om Fantomens kall och ättens framtid. Ögonblicket senare blir Fantomen indragen i ett ränkspel vid franska hovet. När han kommer till Paris räddar han en ung pojke, som senare visar sig vara en kvinna - Gabrielle de Montmorency, kusin till Frans 1 av Frankrike. Gabrielle ber Fantomen om hjälp att hindra en sammansvärjning mot Frans 1. Han stoppar kuppmakarna som leds av grevinnan de Gauloise. Sedan tar han farväl av Gabrielle, och reser hem till Bengali. (Frukterna av Fantomens och Gabrielles bekantskap finns att läsa i den andre Fantomens krönikor - Fången som inte fanns & Blodsnatten.)

Den Gyllene Mannen utspelat 1544 Publicerat i FA 6/96
En skeppsbruten Fantomen plockas upp av två spanska skepp utanför Afrikas västkust. Ombord på ena skeppet, som är på väg till Nya Världen (Sydamerika) finns Marabella, Columbus´ sondotter. Hon och Fantomen blir intresserade av varandra under färden. Hon blir våldsamt kurtiserad av don Diego, men denne hindras att gå vidare av Fantomen. Don Diego svarar med ett mordförsök på Fantomen, ett försök som misslyckas. Marabella ger Fantomen ett kors att minnas henne med, då hon är bortlovad av sin far. Väl framme i Nya Världen läggs en indianby under spanske kungens inflytande. Snart inleds sökandet efter kapten Ortegas skatt, kvarbliven efter en expedition 1529 då Fantomen medverkade. Indianerna inser spanjorernas girighet, och berättar om ett tempel, dit spanjorerna och Fantomen genast beger sig. När de kommer fram väntar dödliga fällor och en mystisk gyllene man. Medan spanjorerna letar efter guld strider Fantomen mot den gyllene mannen. De båda hamnar i vattnet, den gyllene mannen dör och visar sig vara Ortega själv. Spanjorerna faller offer för templets fällor och dränks av smält guld. Fantomen begraver Ortegas skatt i en grotta och lämnar sedan indianbyn.

Marabella utspelat 1544 Publicerat i FA 24/97
En direkt fortsättning på Den Gyllene Mannen. Fantomen återvänder till skeppet som tog honom till Nya Världen, som sätter kurs till Hispaniola. På vägen dit attackeras skeppet av pirater. Fantomen leder en motattack, som dock misslyckas. Han kastas överbord, och bevittnar hur hans skepp sticks i brand. Han plockas upp av spanska fiskare, rapporterar piratöverfallet och söker sedan upp Marabella. Hon är gift med don Frederico, som sägs vara galen av feber. I stället för att resa hem rusar Fantomen till Marabella, och hinner rädda henne från ett mordförsök. Han lovar henne att avslöja mördaren, och misstänker don Fredericos bror, don Felipe. Denne visar sig snart vara någon helt annan - den pirat som ledde attacken på det spanska skeppet. Fantomen utsätts för ett mordförsök, som dock misslyckas. Han avslöjar ett förräderi, och smider tillsammans med myndigheter en plan för att besegra piratkungen. Samtidigt utsätts Marabella för ännu ett mordförsök, även det misslyckat. Fantomen besegrar piratkungen, som mycket riktigt är don Felipe. Denne är dock oskyldig till mordförsöken på Marabella. Den skyldiga - husan - avslöjas vid sitt tredje försök. Don Fredericos tillstånd förklaras obotligt, och Marabella är fri att gå var hon vill. Hon reser med Fantomen till Europa, där de gifter sig.

Sir Thomas Hämnd utspelat 1564-65 Publicerat i FA 14/80, KRÖ 2 (2/93)
Den förste Fantomens son blir löjtnant i den engelska flottan, och får snart i uppdrag att befria en engelsk spion ur ett spanskt fängelse. Vad han inte vet är att spionen är Morgan Gatswick, dottern till sir Thomas av Gatswick - den förste Fantomens ärkefiende. Sir Thomas har tränat sin dotter i åtskilliga stridskonster, för att hon ska bli hans hämndredskap. Kit befriar henne, men hon får reda på vem han är och slår honom medvetslös. Kit sätts i fängelse, men ges en chans att bli fri. Han skriver till sin far, som genast reser över och betalar lösensumman. De reser till England, där Fantomen tar reda på vem Morgan är, och tillsammans med Kit tar de sig in i slottet Gatswick. De möter Morgan, och avbryts ögonblicket senare av sir Thomas, stympad men brinnande av hat. Han öppnar en fallucka under Fantomen, och riktar pistolerna mot honom och Kit. Precis när han kramar av skottet mot Kit kastar sig Morgan i vägen, och såras dödligt. Fantomen kastar ner sir Thomas i falluckan, och han lämnar slottet med sin son.

Duellen i Venedig & Striden i Malta utspelat 1565-66 Publicerat i FA 9-10/86, KRÖ 3 (3/93)
En direkt fortsättning på Sir Thomas Hämnd. I Frankrike söker grevinnan dˋAuvergne hämnd på Fantomen, efter händelserna i äventyret Skatten från Rhodos. Hon skickar sin son med ett falskt brev från Johanniterriddarnas Stormästare, som lockar Fantomen till Venedig. Kit reser till Malta och Johanniterriddarna. Föga vet Fantomen att hans följeslagare är Henri dˋAuvergne, son till greve Emile, som avrättades för förräderi mot Johanniterriddarna. Henri och Fantomen duellerar, Fantomen vinner och båda fängslas av Dogen. Henri släpps sedan fri, men Fantomen skickas som slav till Soleiman av Konstaninopel. Kit reser för att rädda sin far, och får reda på hans öde av Henri som han möter i Bologna. Samtidigt planerar Soleiman ett anfall mot Maltas Johanniterriddare (Del 1). Väl i Konstantinopel befriar Kit sin far med hjälp av ett gycklargäng. Fantomen är tillfälligt blind och nära döden, men efter vård i ett grekiskt munkkloster återställs hans krafter. Fantomen, Kit och Henri reser till Malta och bidrar till att Soleimans styrkor ger upp, men Fantomen såras allvarligt under striden. Släkten dˋAuvergnes ära återupprättas, och Fantomen och Kit reser hem till Bengali. Fantomens hälsa återställs dock aldrig, och han dör i Dödskallegrottan, där Kit svär Eden och tar över efter sin far...

Den Förste Fantomen utspelat 1516-66 Publicerat i FA 25/84
Detta är en någorlunda detaljerad sammanfattning av den förste Fantomens alla äventyr, utom Duellen i Venedig och Striden på Malta.

Den 2:e Fantomen


Levnadsår: 1548-1604
Blev Fantomen vid: 18 års ålder (år 1566)
Fru: Anne, engelska
Barn: sonen Chris
Vänner: Duran, (bandarhövding), René de Montmorency (halvbror)
Kännetecken: lär ha haft en häst döpt till Hobbie.

Viktiga händelser: Mötte och räddade en ung William Shakespeare undan en mördare och utpressare. Mottog svärdet Excalibur av Merlin och kung Arthur. Sades samtidigt vara den siste riddaren kring det runda bordet.

Historia: Som 12-åring anlände Chris till England för att utbilda sig under broder Ambrosius, och inledde därmed en tradition: att sönerna skickas till sin mors hemland för utbildning. Tre år senare tog han värvning i engelska flottan, och vid 17 års ålder hade han avancerat till löjtnant. Han fick i uppdrag att befria en engelsk spion ur spanskt fängelse, men hon lurade honom och han hamnade själv i cellen. Spionen var dotter till den förste Fantomens ärkefiende. Kvinnan och hennes far dog vid mötet som följde. Senare samma år kämpade far och son sida vid sida på Malta. Fantomen sårades svårt och Chris förde honom till Bengali, där han svor Eden, begravde sin döde far och tog hans plats som Fantomen. 1567 räddade Fantomen den unge William Shakespeare undan en mördare och utpressare. Senare samma år blev Fantomen indragen i en kupp att stjäla Johanniterordens artefakt, en gyllene falk. Fantomen anklagades för stölden, men rentvåddes av magikern Adrian.Tre år senare drogs Fantomen in i en maktkamp om Leonardo Da Vincis hemligheter. Han förälskade sig i en ung gycklarkvinna, som dog i uppgörelsen. Ytterligare tre år senare for Fantomen till Paris för att befria sin dittills okände halvbror René ur fängelse, men René dog i upplösningen. År 1585 befann sig den 2:e Fantomen i Holland, där han räddade en man från avrättning, oskyldigt anklagad för mordet på prins Wilhelm av Oranien. 1586 föddes sonen Christopher, och två år efter detta inträffade ett egendomligt äventyr där Fantomen träffade Merlin och kung Arthur, och mottog svärdet Excalibur. Fantomen sades också vara den siste riddaren kring det runda bordet! Samma år mötte Fantomen Miguel Cervantes, och tillsammans avvärjde de en kupp mot spanske kungen. Tre år senare befann sig Fantomen i ett härjat Prag, där han mötte på ett mytomspunnet monster: Golem. Sedan, år 1603-04 i Europa, befriade Fantomen en man i järnmask, en furste som spärrats in av sin maktlystne bror. Samma år, 1604, sårades han dödligt i strid med pirater, och dog i Dödskallegrottan efter att hans son svurit Eden och fortsatt ättens kall.

Kända äventyr:

Sir Thomas Hämnd utspelat 1565 Publicerat i FA 14/80, KRÖ 2 (2/93)
Se ”Den 1:e Fantomen”, under Kända äventyr.

Duellen i Venedig & Striden på Malta utspelat 1565 Publicerade i FA 9-10/86, KRÖ 3 (3/93)
Se ”Den 1:e Fantomen”, under Kända äventyr.

Dödligt spel utspelat 1567 Publicerat i FA 5/99
Den 12-årige William Shakespeare rymmer hemifrån när han får veta att han måste avsluta sina studier och följa i sin fars fotsprå. Han tar skydd i en lada, där han bevittnar hur utpressaren Langrake mördar sitt utpressningsoffer. Langrake har stulit börsar och handskar av skådespelaren Kemp på ett värdshus, och han gömmer börsarna och placerar handksarna vid offret för att skjuta över skulden på Kemp. Kemp själv har supit sig full på värdshuset, och blir utslängd när han inte kan betala för sig. Will skyndar hem til sin far för att berätta vad han sett, men ser där hur Langrake är i full färd med att utpressa hans far, och bestämmer sig för att ge igen med samma mynt. Kemp blir överfallen av några rånare, men Fantomen dyker upp och tar hand om dem. Han leder Kemp till dennes sällskap, men morgonen därpå blir Kemp arresterad för Langrakes mord. Will hotar med att sätta dit Langrake, och denne lovar att låta udda vara jämnt och ge honom bevisen mot hans far, men i hemlighet gillrar han en dödsfälla för pojken. Fantomen undersöker Kemps förehavanden, och får höra om Langrake och dennes skumraskaffärer. Han undersöker ladan, och finner Wills mössa, med vilken han lyckas spåra pojken. Will är hos skådespelarsällskapet, och beger sig snart till ladan som Langrake utsett till mötesplats. Där möter han en ilsken tjur och försöker komma undan. Fantomen hör hans rop på hjälp, och räddar pojken. När han hört Wills vittnesmål övertalar han skådespelarna att sätta upp en pjäs av vad Will varit med om, med Will i rollen som sig själv. Langrake ser pjäsen, skräms och skyndar till ladan för att hämta börsarna. När Will och Fantomen dyker upp flyr han, och Fantomen jagar efter. De två slåss på en isbelagd flod, men isen brister och de faller i vattnet. Langrake sjunker till botten, och Fantomen lyckas som genom ett mirakel ta sig upp genom isen. Han vårdas hos stadsfogden tills han är stark nog att resa hem. I och med detta äventyr inser Will att det är hans akll att bli skådespelare.

Den gyllene falken utspelat 1567 Publicerat i FA 11/95
Fantomen räddar en man vid namn sir Hugh från säker död i djungeln, och får av honom veta att Johanniterriddarnas stormästare begär Fantomens hjälp. Väl anländ till Malta får Fantomen veta av Stormästaren och tempelriddaren Guy de Grimauld att han, "den Maskerade Korsfararen", utsetts av Nostradamus att föra en gyllene falkstaty till Spaniens kung Filip II. Falken gjordes av magikern Adrian under 1300-talet, och inuti den ska hemligheten om hur man gör guld finnas. Fantomen och sir Hugh beger sig till Spanien, och medan Fantomen rider till Madrid väntar sir Hugh på honom i en fiskeby. På vägen till Madrid råkar Fantomen i en fälla när han räddar en ung kvinna, Carmencita, från ett överfall. Hon söver honom och försvinner med falken, och Fantomen börjar sin resa tillbaka. Han leds dock av en falk till Carmencitas kumpaner, och kämpar för sin heder. Övermakten blir för stor, men han räddas av ett bergsskred som dödar tjuvarna. En kåpklädd gestalt jagar Camencita på flykt, och bannar den halvt medvetslöse Fantomen för hans dåraktighet. Fantomen räddas senare av sir Hugh, som följt samma falk till Fantomen. Modstulna beger de sig tillbaka till Malta, där Fantomen fängslas och döms för att ha svikit Johanniterorden. Den kåpklädde gestalten vittnar till Fantomens fördel och pekar ut de Grimauld som förrädaren som stulit falken - Nostradamus brev var falskt, då denne dött året innan. Den kåpklädde visar sig vara magikern Adrian, som trotts ha dött 1307, och på hans arm sitter den gyllene falken livs levande! Fantomen och de Grimauld duellerar, de Grimauld besegras och erkänner. Men när han tänker hugga Fantomen i ryggen anfaller den gyllene falken, och de Grimauld störtar ner för muren till sin död. Adrian försvinner i tomma intet, och Fantomen återvänder till Bengali, där han möter den gyllene falken igen, och får en gyllene fjäder som han behåller som minne.

De ödesdigra breven utspelat 1568 Publicerat i FA 15/96
Fantomen lider skeppsbrott utanför Skottlands kust, och blir som ende överlevande omhändertagen av ett par fiskare. När han återhämtat sig påbörjar han sin resa söderut mot Plymouth. Samtidigt pågår ett högt spel där Skottlands drottning Maria anklagas för att ha mördat sin make. Hennes halvbror earlen av Moray har i sin ägo brev som ska peka på hennes skuld, och Maria själv sitter i fängelse i England, då hon och den katolska minoriteten hotar den engelska drottningens fortsatta regentskap. En natt ser vakten Rudd hur Morays tjänare rider iväg med breven. Rudd följer efter, och i striden som följer dör tjänaren, och Rudd skadas allvarligt. Han hittas av Fantomen, som lovar att hjälpa honom och för honom till en bondgård. Efter dem kommer en grupp katolska adelsmän, ledda av Thomas Walsh, för att lägga beslag på breven. På Rudds dödsbädd lovar Fantomen att föra tillbaka breven till Moray, men Walsh hinner upp dem. Han tar breven, spärrar in Fantomen och bondefamiljen och sätter eld på huset. Fantomen räddar familjen ur huset och sätter efter Walsh. Han tar sig in i Walsh´s slott, men tillfångatas och spärras fast vid ett vattenhjul för att dö. Fantomen tar sig loss, slår ner Walsh´s män och går in i slottet, där han stjäl breven. Fantomen jagas av Walsh och hans män, men lyckas oskadliggöra en del av dem. Han gömmer sig i en ruin, där han möter Walsh en sista gång. Walsh´s kompanjon Geoffrey visar sig vara engelsk spion, och Walsh tar till flykten - och faller till sin död i ett hål. Fantomen får behålla ett skadat brev, och bevittnar hur den engelska drottningen bränner de äkta breven. Sedan fortsätter Fantomen sin färd till släktingarna i Plymouth.

Gycklarnas Natt & Demonen i Tornet utspelat 1569 Publicerade i FA 15-16/89, KRÖ 3 (3/93)
Under en resa i Alperna blir Fantomen rånad och skjuten. Han hittas av ett gycklarband och reser med dessa. Under tiden blir han förälskad i Felicia, en av gycklarna. I staden Sermonte under en festival visar gycklarna sitt rätta jag: de är mästertjuvar ute efter stadens härskares, furst Leofantis, schatull. Schatullet innehåller en nyckel, som tillsammans med två andra öppnar en kista med Leonardo Da Vincis hemligheter. Fantomen lyckas inte hindra dem, men oskadliggör alla (utom Felicia) och tar hand om nyckeln. Felicia fängslas av furst Leofanti, och Fantomen är fast besluten att befria henne (Del 1). Fantomen får hjälp av en vakt att frita Felicia, men luras i en fälla - och fängslas själv. Fantomen ges en chans att bli fri - han ska stjäla kistan och de två återstående nycklarna av grannfursten Il Toro, Leofantis kusin. (Fantomen har den tredje nyckeln - Leofantis nyckel är falsk) Hos Il Toro fängslas Fantomen, och hovmagikern övertalar Il Toro att inte öppna kistan än - ”stjärnorna står inte rätt”. Hovmagikern är i själva verket spion åt en tredje part: furst Tancredi. Fantomen blir befriad av en av Leofantis spioner, som leder Fantomen upp till ”Demonens Torn” för att ta kistan, men strid utbryter med ett apliknande monster, varpå spionen dör. Fantomen flyr, hovmagikern försöker stoppa honom, men dör. Fantomen tar sig ut ur slottet och återfinner Felicia. De hamnar mellan Leofantis och Il Toros styrkor, och strid utbryter - Fantomen skadas och Felicia dör. Fantomen vaknar ur medvetslösheten och finner alla döda och kistan förtärd av eld.

Fången som inte fanns & Blodsnatten utspelat 1572 Publicerade i FA 5-6/87, KRÖ 4 (4/93)
En man vid namn greve Artois kommer till Dödskallegrottan, och Fantomen mottar ett brev. Det kommer från Gabrielle de Montmorency, som förklarar att han har en halvbror, René, som sitter inspärrad i Paris. Fantomen hastar till Paris för att befria sin bror, men stöter ihop med den ondskefulle greve de la Mothe, kardinal de Lorraines högra hand. Fantomen och greve Artois tar sig in i fängelset, letar reda på René (som sitter i en igenmurad cell) och bryter sig ut. Det sista René säger innan medvetslösheten är ”blodbad” (Del 1). När René vaknar upp berättar han om den politiska kampen mellan katoliker och hugenotter, och att han tillhör amiral de Colignys hugenottparti. René har fått veta att ett blodbad planeras av katolikerna och att amiralen ska mördas. De sammansvurna är bland andra kardinal de Lorraine, greve de la Mothe och hertigen av Guise. René fängslades och förhördes, ända tills Fantomen befriades honom. Fantomen, René och Artois utsätts för ett attentat, men överlever och far för att varna amiralen. De söker upp hertigen av Guise för att tvinga en bekännelse ur honom, men greve de la Mothe dyker upp. Fantomen bakbinds, och René och greven dras i strid. Medan Fantomen kämpar för att komma loss blir René sårad, och när hon kommit loss dödas René av greven. Fantomen hämnas sin bror, tar en vagn och far till Gabrielle och Artois för att rädda deras liv. Han hinner fram i sista sekunden, men Artois dödas av ett dolkhugg i ryggen. Utanför Paris tar Fantomen farväl av Gabrielle, som ber honom begrava René i Dödskallegrottan, hos hans far.

Döden i Delft utspelat 1585 Publicerat i FA 6/98
Fantomen tvinags landstiga efter i Holland efter en storm, och tar in på ett värdshus. I skänkrummet utbryter en duell mellan en hugenott och en grupp katoliker. Fantomen kommer till hugenottens undsättning, och när duellen är över presenterar sig mannen som Caspar Gerard, på besök i Holland för att utföra ett uppdrag, anlitad av en kapten de Lussac. Kort efteråt jagas Caspar ut ur värdshuset av en officer. Dagen efter får Fantomen i uppdrag att skydda prins Wilhelm av Oranien, men redan samma dag mördas Wilhelm av Caspar! Fantomen och Caspar arresteras, och när Fantomen släpps fri besöker han Caspar, som inte har något minne av händelsen, han somnade efter ett glas vin kvällen innan och vaknade upp i cellen. Fantomen möter också kapten de Lussac, som säger att han inte känner någon Caspar, och att mördaren heter Balthazar. På sitt värdshusrum somnar Fantomen, och minns i en dröm hur han sett att mördaren hade en tatuering på armen, något som Caspar saknade. Han vaknar av att rummet brinner, och lyckas precis kasta sig ut genom fönstret. Han ser hur de Lussac rider iväg ur staden, och följer efter. Snart når han ett spenskt militärläger, där han möter Caspars tvillingbror Balthazar. Denne drar kniv, och Fantomen slår honom medvetslös. Utanför lägret berättar Balthazar att de Lussac ämnat att lägga skulden för mordet på Caspar, som han beskrivit som en förrädare. Fantomen berättar sanningen om Caspar, och Balthazar ångrar sig, men de båda männen blir skjutna av de Lussac. Fantomen utkämpar en duell mot de Lussac, men är nära att förlora då han är sårad. I sista ögonblicket lyckas Balthazar använda sina sista krafter för att skjuta de Lussac. Fantomen tar med sig Balthazars kropp och rentvår Caspar. För att stilla folket avrättas Balthazars kropp, medan Caspar i hemlighet lämnar Holland.

Kungligt villebråd utspelat 1587 Publicerat i FA 16/96
i ett oroligt England får en skotte kallad Orlando i uppdrag att mörda drottning Elisabeth innan hon signerar drottning Maria av Skottlands dödsdom. En engelsk spion råkar höra samtalet, och lyckas fly, men skadas svårt och antas vara död. Kort efteråt anländer Fantomen till England, där han genast blir överfallen av en grupp banditer. Han får hjälp av Orlando, som snabbt försvinner från platsen, men tappar sin ena handske. Fantomen behåller handsken för att kunna återge den en dag, men när han tar in på ett värdshus arresteras han. Orlando ser detta, och får höra att man varit på jakt efter en Papistspion med dyrbara handskar - Fantomen arresterades i Orlandos ställe. I Towerns fängelse blir Fantomen förhörd av lord Walsingham, men räddas fråns träckbänken av Hatton, som var inblandad i affären med drottning Marias brev 20 år tidigare och känner igen Fantomen. Han får veta att Orlando ska mörda drottningen, och åtar sig att stoppa honom. Följande dag blir Fantomen förföljd av en tiggare, och senare ser han hur Orlando ger tiggaren ett brev. När Fantomen försöker ta brevet av tiggaren dyker en grupp banditer upp, och en av dem tar brevet och försöker läsa det. Han faller död ner, och i förvirringen slår Fantomen ner männen och tar brevet till Walsingham. Denne lyckas inte tyda brevets chiffer, men gissar att Orlando tänker mörda drottningen nästa dag. Samtidigt hyr Orlando en lagerlokal där drottningen och parlamentet ska samlas, och fyller byggnaden med krut. Drottningens alkemist lyckas hitta ett dolt meddelande i brevet som visar att Orlando ska spränga parlamentslokalen. Fantomen ger sig av för att varna drottningen, medan Hatton och Walsingham gillrar en fälaa för Orlando i lagerlokalen. Det visar sig att Lagerlokalen är ett falskt spår, men Fantomen lyckas hinna upp Orlando och lyckas precis hindra honom från att skjuta drottningen. Orlando flyr upp på ett tak, med Fantomen efter sig, och träffas av en pil från en av drottningens män och faller död ner. Efteråt avrättas drottning Maria mot Elisabeths vilja, för att få slut på alla sammansvärjningar.

Excalibur utspelat 1588 Publicerat i FA 13/81, KRÖ 4 (4/93)
Fantomen är på väg till sin familj i England, orolig för deras säkerhet då Spanien planerar att invadera landet. När han rider över Salisbury Plains hör han ett rop på hjälp. En gammal man blir överfallen av underliga riddare, och Fantomen kastar sig i striden. Han blir nedslagen, och vaknar upp i Camelot hos Merlin. Merlin berättar om Arthurs död och hur landet fallit i ondskans grepp - en kamp som sträcker sig från kung Arthurs tid till Fantomens. Han visar Fantomen en grav där Christian Vandraren vilar - den siste riddaren av det runda bordet och Fantomens förfader! Fantomen får hans rustning och vapen och drar ut för att befria jungfrun av sjön som hålls fången av Ughtread Den Svarte. Ughtread har även Arthurs svärd Excalibur i sin ägo, vilket Fantomen ska återta. Efter att ha passerat många faror på vägen möter Fantomen först Ughtreads Svarte Riddare, och sedan Ughtread själv. Han tar svärdet av Ughtread, som förintas av en blixt. Han svimmar och vaknar hos fru och barn - med svärdet vid sin sida. Han får veta att den spanska armadan som hotat England gått under i en storm. Fantomen tar med sig svärdet och minnet av äventyret hem till Dödskallegrottan. Detta är första gången som Excalibur nämns.

Riddaren från La Mancha utspelat 1588-89 Publicerat i FA 18/92
Vid en kort vistelse i Cadiz räddar Fantomen en adelsman från att bli rånad. Mannen, Miguel de Cervantes Savedra, slår följe med Fantomen till Malaga. På vägen dit möter de den galne ”riddaren” Olivante de la Mancha i full färd med att anfalla en väderkvarn. Olivante och hans väpnare slår följe med sällskapet. Snart möter de en grupp adelsmän, en kort duell utkämpas mellan Olivante och en adelsman, Fantomen griper in och avböjer efteråt erbjudande om att bli en adelsdams kavaljer. Sällskapet rider vidare till Malaga och tar där ett skepp till Alexandria. Men skeppet bordas av pirater, och besättningen förs som slavar till Pirathövdingen Barbarossa. Fantomen får reda på att de adelsmän de mötte tidigare är lierade med pirathövdingen och planerar ett attentat mot kung Filip. Sällskapet flyr med slavarna och tar sig sedan med hjälp av en luftballong till Granada, där man lyckas avstyra mordförsöket. Piraterna tar till flykten efter att Olivantes av misstag satt eld på fyrverkerier och adelsmännen fängslas. Olivantes dubbas sedan till riddare, och Cervantes skriver en bok baserad på händelserna.

Golem utspelat 1591 Publicerat i FA 13/88, KRÖ 5 (1/94)
Under en resa i Europa kommer Fantomen till Prag, på den tiden tillflyktsort för Europas förföljda judar. Hatet bland stadens kristna är stort, och Fantomen lyckas precis hindra den kristne agitatorn, munken Thaddeus, från att prygla en ung judisk flicka, Sarah. Hon för Fantomen till sin far, Rabbi Loew, som erbjuder Fantomen husrum. När han hämtar sin packning blir han överfallen av några judehatare, men han räddas av greve Jacob. Denne är intresserad av Rabbi Loews experiment, särskilt den besvärjelse som sägs kunna framkalla varelsen kallad Golem. Jacob blir dock visad på dörren, när han visar sitt lystmäte. Senare finner Fantomen ett barnlik hos Rabbi Loew, och de bestämmer sig för att begrava det igen. Men de blir upptäckta, och snart samlas en rasande mobb, ledd av munken Thaddeus, som marscherar mot synagogan. De skräms på flykten av Fantomen, men Thaddeus ger inte upp. I sitt hat kämpar munken intill det sista, men faller från ett tak mot säker död. När Fantomen och Rabbi Loew återvänder hem finner de att huset blivit genomletat och unga Sarah kidnappad - de tar genast upp jakten. Sarah har blivit kidnappad av greve Jacob, som även har Golem-besvärjelsen. Han tvingar henne läsa den, men finner att den varelse som formas av jorden står utom hans kontroll. När Fantomen och Rabbi Loew kommer till platsen är greve Jacob död - Golem stod under Sarahs kontroll...

Den Mystiske Fången utspelat 1604 Publicerat i FA 2/89, KRÖ 5 (1/94)
En direkt fortsättning på äventyret Puckelryggen (se ”Den 3:e Fantomen”, under Kända äventyr). Under resan hem från England och ett ödesdigert möte med sin son tvivlar Fantomen på sitt kall. I ett litet furstendöme mellan Frankrike och Spanien stöter han på en fångkoloni, och efter ett bråk med vaktkaptenen slås Fantomen själv i bojor. Han sliter med de andra slavarna, och hamnar i bråk ännu en gång - den här gången med furst Giovanni, den tyrann som styr furstendömet. Fantomen döms till att arbeta i Hjulet - en kvarn driven av människor - och lider både fysiska och psykiska kval. I ett kritiskt ögonblick ser han sin fru framför sig, och även sin far, som får honom att än en gång svära Eden. Efteråt är Fantomen åter säker på sitt kall, men kan inte förklara sin upplevelse - en feberdröm eller verklighet? Han får höra om en fånge i järnmask som hållits fången i åratal. Fantomen kämpar för att bli fri, och befriar även den andre fången. Denne man visar sig vara furst Guiseppi, den rättmätige härskaren över det lilla landet, som har hållits fången av sin bror Giovanni. Fantomen byter plats med Guiseppi, och förs till schavotten. Giovanni tänker avrätta sin bror för att stävja upproret som Guiseppi satt igång. Men när folket får se att det inte alls är Guiseppi bakom masken sätter revolten igång på allvar. Giovanni försöker fly, men Fantomen hinner upp honom. Guiseppi dömer honom på Fantomens inrådan till straffarbete, och Fantomen lämnar sedan landet.

Perukens Hemlighet utspelat 1604 Publicerat i FA 1/82, KRÖ 5 (1/94)
Handlar egentligen om den 3:e Fantomen som ung, men handlingen krockar med den i äventyren Puckelryggen & Bleka Dödens Minut. Som ung skickas den blivande 3:e Fantomen till England för utbildning, men han vantrivs, och rymmer till London för att bli skådespelare. När hans far får veta detta skyndar han till London, men mötet med sonen blir ödesdigert - sonen vill låta ättens kall dö med honom. Fantomen återvänder modstulen till Bengali, men fortsätter sin kamp. Han såras allvarligt, och skickar bandarhövdingen Duran till London. Chris mottar sin fars dödsbud, reser med till Bengali och inser att hans kall är att bli Fantomen - inte skådespelare. Han för med sig den peruk han burit i rollen som Julia i Shakespeares pjäs, och peruken har förvarats i Dödskallegrottan sedan dess.

Den 3:e Fantomen

Levnadsår: 1586-1625
Blev Fantomen vid: 18 års ålder (år 1604)
Fru: Rosamunda, sondotter till Shakespeare (dog tidigt av förgiftning), senare gift med prinsessan Pura, dotter till en indisk maharadja.
Barn:
sonen Chris med Rosamunda
Vänner: Buran, (bandarhövding), William Shakespeare (dramalärare under utbildningen)
Kännetecken: Den 3:e Fantomen var en skicklig skådespelare, med sinne för dramatik. Därför använde han de kunskaper han fått från teatern i sitt arbete. Dessutom var han en mycket skicklig buktalare. Använde gärna psykologisk krigföring i sin kamp mot brottsligheten.

Viktiga händelser:
Studerade och spelade teater under William Shakespeares överinseende. Ville låta ättens kall dö med honom. Gick på allvar in för att utveckla myten om Fantomens odödlighet.

Historia: Som 10-åring skickades Chris till England för att gå i skola, men han vantrivdes och rymde. Han sökte sig till London, där han kom i kontakt med Shakespeare. Chris började utbilda sig till skådespelare, och fick med tiden allt större roller. När Fantomen fick reda på detta sökte han upp sin son för att leda honom rätt igen. Men Chris vägrade gå tillbaka till skolan, eller fortsätta Fantomen-traditionen. Far och son skildes i svårmod, och fadern reste hemåt. Strax efteråt hjälpte Chris Shakespeare att bli kvitt en utpressare, och uppträdde för första gången i Fantomendräkten. Hans fru (?) Rosamunda födde dem en son, men dog strax efter, förgiftad. Chris utkrävde en gruvlig hämnd, återigen klädd som Fantomen. Duran dök upp samtidigt, med dödsbud hemifrån. Chris återvände hem, insåg sitt kall och svor Eden. Tre år senare hälsade han på en gammal skolkamrat, prins Egmont av Waldavien, och blev indragen i svarta mässor och djävulsdyrkan. Senare samma år utmanades han av häxmästaren och medicinmannen M´Wanu, som försökte hypnotisera Fantomen med hjälp av en mystisk rök. År 1610 räddade Fantomen en sultan undan ett mordförsök, och vann hans vänskap. Fantomen blev ombedd att eskortera sultanens trolovade, men blev själv förälskad i henne. Sultanen insåg till slut faktum, lät de två vigas och gav Fantomen Alexanders Diamantbägare som bröllopsgåva. Sju år senare mötte Fantomen återigen den ondskefulle M´Wanu, i ett äventyr där myten om Fantomens odödlighet förstärktes. M´Wanu utmanade Fantomen att äta giftiga bönor. Fantomen kände tricket, överlevde och avslöjade M´Wanu som lurendrejare. Mellan åren 1621-23 sökte han efter sin son, som rymt från skolan och blivit galärslav. Fantomen skapade ”Dödskalleflottan”, och med hjälp av denna fann han sin son. Något år senare stoppade Fantomen ett uppror bland medicinmännen, lett av den ondskefulle Wambalu. Fantomen skendog, och Kit tog sin fars plats för en kort stund. Någon gång under sin levnad mötte Fantomen den ondskefulla Lala Singh och den mystiske Abil i ett deläventyr i Den Gyllene runans gåta. Han blev blind och förslavad av Lala, men fick hjälp av en ande som han befriat ur en flaska! År 1625 dog Fantomen, och hans son tog hans plats, och förde Fantomenlegenden vidare.

Kända äventyr:

Puckelryggen & Bleka Dödens Minut utspelat 1604 Publicerade i FA 1 & 3/89, KRÖ 5-6 (1-2/94)
Chris rymmer från skolan och kommer till London där han blir skådespelare hos William Shakespeare. Hans far, den 2:e Fantomen, söker upp sin son, men får svaret att Chris vägrar bli Fantomen - han tänker fortsätta som skådespelare. Fantomen reser rasande vidare (se "Den 2:e Fantomen", äventyret Den mystiske fången). Chris hamnar i smärre bråk med en viss Lord Yorkham, och upptäcker senare hur en puckelryggig figur som härjar i London. Bland annat utövar denna gestalt utpressning mot Shakespeare. Chris klär sig i en nytillverkad Fantomendräkt och tar upp jakten på puckelryggen. Han möter honom, och avslöjar att puckelryggen är en förklädnad. Hans riktiga identitet är Lord Yorkham - en känd fäktmästare och den man som Chris duellerat mot tidigare. De slåss än en gång, och Yorkham flyr bara för att drunkna i Themsen (Del 1). Strax efteråt, hemma i Bengali, såras den 2:e Fantomen i strid med pirater. Han ber Duran, bandarhövdingen, att resa till England och meddela Chris. Samtidigt föder Shakespeares brorsdotter Rosamunda en son åt Chris. Men ödet blandar sig i: en ung pojke kallad Räven, som spelar Julia i ”Romeo & Julia” råkar höra ett samtal mellan två konspiratörer mot kungen. En av männen är en skådespelare på teatern, Trevor Spenlowe. Räven upptäcks, men Spenlowe hinner inte göra något åt honom. I stället förgiftar han den flaska som används i Julias skendödsscen. Räven flyr av rädsla att bli mördad, och Rosamunda hoppar in som Julia, bara för att svälja giftet och dö. Chris plågas av hennes död, och ger sig ut för att få svar. Han letar reda på Räven, men Spenlowe är steget före. Han lockar Chris i en fälla, och gör ett försök att bli kvitt både Chris och Räven. När Spenlowe och hans kumpan förbereder sitt attentat mot kungen dyker Chris upp, än en gång utklädd till Fantomen. Han överrumplas av de två konspiratörerna, bakbinds och lämnas att dö i en brand. Han kommer loss och finner att någon kvävt branden. Spenlowe återvänder för att hämta vapnen som ska användas vid attentatet, och kastas i strid med Chris. Till sist spetsas Spenlowe på Chris´s värja. Chris möts av Duran, som berättar om hans far som ligger för döden. Chris inser sitt kall. Han tar farväl av sitt liv, och Shakespeare, och reser hem till Bengali för att föra traditionen vidare. I epilogen får vi veta att Spenlowes namnlöse kumpan var Guy Fawkes - den man som senare försökte spränga kungen och parlamentet i luften.

Häxornas Sabbat utspelat 1607 Publicerat i FA 26/81, KRÖ 6 (2/94)
Chris reser till Waldavien för att träffa en gammal skolkamrat, prins Egmont, och infria ett gammalt löfte vänner emellan. De två har lovat varandra att träffas den 1 maj detta år, då de båda blir myndiga. När de möts blir Egmont brutalt mördad av utklädda ryttare. Skulden läggs på Djävulsdyrkarna, en samling människor som egentligen har en sorts panteistisk religion. Fantomen bevittnar sektens rit och får biskop Ximenes att skicka soldaterna på dem. De misslyckas dock att fånga alla. Under tortyr avslöjar en kvinna att Egmont tillhörde sekten. Fantomen letar efter nya spår, men blir övermannad av svartklädda djävulsdyrkare, och möter sektens ledare - som visar sig vara biskop Ximenes. Denne har styrt och manipulerat alla, från sektmedlemmarna till prins Egmonts far, furst Karl August, mycket med hjälp av Asoth, som lett sektens riter. Allt handlar om Ximenes´ törst efter tronen. Fantomen avslöjar Ximenes dubbelspel för Asoth, men Ximenes flyr. Egmont begravs, och två av sektmedlemmarna utsätts för häxprovet. Fantomen använder sin teatraliska förmåga för att skrämma soldaterna medan Asoth befriar fångarna. Hos furst Karl August avslöjas Ximenes´ förräderi. Fantomen förföljer Ximenes till den stuga där han suttit fängslad, och Ximenes går sitt öde till mötes. Sektmedlemmarna avslöjar att deras tro är en tro på naturen - inte Djävulen. Fursten proklamerar religionsfrihet, och Fantomen ger sig av, tyngd i sinnet.

Djävulsröken utspelat 1607-08 Publicerat i FA 27/83, KRÖ 6 (2/94)
Fantomen återvänder till De Djupa Skogarna efter händelserna i Waldavien och finner att den ondskefulle medicinmannen M´Wanu sprider skräck i djungeln. M´Wanu kräver att få Llongohövdingens dotter som brud, annars dör hövdingens son. Fantomen hindrar och varnar M´Wanu, som inte får någondera av hövdingens barn i sitt grepp. Buran, bandarhövdingen, ger Fantomen en dekokt som motverkar den rök som M´Wanu använder, och Fantomen dricker den varje dag. Tiden går, och djungelfolken njuter av freden och ser hur skördarna växer. Myten om att Fantomen kan göra sig osynlig sprids. M´Wanu glöms bort, ända tills han återvänder under fredsfesten. Han sprider sin hypnotiska rök för att besegra Fantomen, men Fantomen har förberett sig noga inför mötet. Med hjälp av teatereffekter lurar han M´Wanu och besegrar honom. M´Wanu jagas bort av djungelstammarna, fredlös. Fantomen ber Buran att inte avslöja något om dekoktens roll i dramat, för att spä på myten om Fantomens odödlighet. Och, eftersom han är osäker på om det var dekokten eller hans näsfilter som skyddade mot röken...

Legenden om Diamantbägaren utspelat 1610 Publicerat i FA 11/85, KRÖ 6 (2/94)
Fantomen räddar sultanen Mamoud Ben Al´lina från ett mordförsök, och vinner en ny vän. Sultanens käraste ägodel är en bägare av ren diamant, som sägs varit i alla stora historiska härskares ägo. Sultanen ber Fantomen att resa till Indien, för att hämta prinsessan Pura, dottern till en maharadja och föra henne till sultanen som hans brud. Som giftogåva ger han sin diamantbägare. Fantomen ger sig av med sultanens soldater, men efter flera anfall mot sällskapet flyr de illa tränade soldaterna. Fantomen lämnas ensam, med uppdraget och diamantbägaren. Han når maharadjans palats, och finner Pura i sorg - hon vill inte gifta sig med den gamle sultanen. Fantomen blir själv förälskad i Pura, men är sitt uppdrag trogen. Han för den otröstliga prinsessan till Sultanen. Under resan förklarar Pura för sin hovdam Aruna att hon älskar Fantomen. Aruna ger dem en kärleksdryck, och de inser sin kärlek till varandra. Sultanens vakter möter dem, men när Fantomen vägrar föra Pura till bröllopet blir han anfallen och sårad. De tre förs till sultanen, där Fantomen tvingas att strida på en arena mot tigrar. Pura hoppar ner på arenan, och flyr tillsammans med Fantomen till De Djupa Skogarna. Aruna berättar för sultanen om kärleksdrycken, och han reser genast till De Djupa Skogarna. Han anländer mitt under bröllopsceremonin, förlåter brudparet och ger dem diamantbägaren som bröllopsgåva. Detta är första gången Alexanders Diamantbägare nämns.

Mannen som inte kunde dö utspelat 1617 Publicerat i FA 21/84, KRÖ 7 (3/94)
Fantomen har lämnat sin son Chris i England, där han ska studera. Fantomen reser till Bengali med ett danskt skepp, vars norske kapten är en girig och korkad man. Under färden anfaller han pirater, tar deras byte och fängslar sin styrman som avrått anfallet. Fantomen återvänder till Bengali till den årliga fredsfesten, bara för att höra att Tez fått en ny medicinman, en odödlig man som lärt sig dödens hemligheter av vita gudar. Medicinmannen tvingar Tez att tillverka vapen i stället för att bryta guld. Fantomen söker upp Tez, och finner styrmannen Jens, från det danska skeppet, fängslad av Tez´ krigare. Jens berättar att kaptenen lierat sig med en medicinman vid namn M´Wanu, och att de tagit över Tez. M´Wanu har ett nytt vapen: de giftiga Kalabarbönorna. Han äter dessa utan att dö, men alla andra som äter bönorna dör genast. Fantomen känner dock tricket med bönorna: om skalet är helt är bönan ofarlig. M´Wanu ger tydligen sina offer skadade bönor. Fantomen söker upp Tez och sjömännen och sprider förvirring. Tez ställer sig på Fantomens sida, och han möter snart M´Wanu igen. Denne utmanar Fantomen att äta en Kalabarböna. Fantomen tar den med helt skal och äter, men M´Wanu tvekar att äta den skadade bönan. Han fängslas tillsammans med kaptenen, och förs med skeppet till Danmark, där myten om Fantomen sprids över världen.

I piraternas våld utspelat 1621-23 Publicerat i FA 18/73, KRÖ 7 (3/94)
Fantomens son Chris, den blivande 4:e Fantomen, rymmer från skolan med sin kamrat Morgan, och de tar värvning på ett skepp som matroser. Skeppet blir anfallet av pirater, och Kit säljs som slav. Morgan löses ut av sin far, och låter underrätta Fantomen om Chris´ öde. Chris säljs vidare till piratkaptenen Peter Reis som galärslav. Han blir erbjuden frihet om han blir pirat, men han vägrar och sätts vid åran igen. Fantomen mottar budet, och ger sig iväg. Chris´ skepp deltar i ett sjöslag, och efteråt lyckas Chris och hans medfånge Abdulla fly. De bygger en flotte och plockas upp av Malteserriddare. Dessa fängslar Chris och Abdulla vid årorna. Fantomen anländer till Alger, där han befriar en av Chris´ tidiga medfångar, en man vid namn Hendrik. Tillsammans bygger de först upp ett handelshus, och sedan en flotta kallad Dödskalleflottan, som kapar piratskepp. Båda är täckmantel för att finna Chris. Chris möter Peter Reis igen, som även han sätts vid åran. Dessutom träffar han på Morgan, som tagit värvning hos Malteserriddarna. Morgan ger Chris en fil, och Chris börjar förbereda sin flykt. Malteserskeppet går i kvav vid ett anfall, Chris, Abdulla och Peter Reis spolas överbord. Även Morgan spolas överbord, och snart vet Fantomen var Chris varit. Chris och Abdulla befinner sig hos Peter Reis, men denna förråder de båda till sin herre. Fantomen söker upp sin son, och lyckas befria honom sekunden innan han ska avrättas. Chris återvänder till skolan, Fantomen återvänder hem. Dödskalleflottan fortsätter sitt värv, och dess flagg förvandlas snart till piraternas flagga ”Jolly Roger”.

Wambalu - häxmästaren Utspelat ca 1624 Publicerat i FA 4/95
När missionärerna kommer till Bengali blir djungelns medicinmän oroliga för att deras makt ska försvinna. Den ondskefulle Wambalu Samlar medicinmännen och lägger skulden på Fantomen, och smider en plan för att göra sig av med den Vandrande Vålnaden. Några veckor senare jagar Fantomen och Wambesi en sårad panter som attackerat allt i dess väg. Fantomen blir anfallen av pantern, och hittas sårad av Wambesi. De för honom till bandarerna, och Buran fattar misstankar då en bit av Fantomens dräkt skurits bort. Det är Wambalu som tagit tygbiten och satt den på en voodoo-docka. Buran skickar en bandar till Oxford, där Chris studerar. Chris ger sig genast av för att ta sin fars plats, och fadern dör till synes. Chris letar upp Wambalu, som försöker hetsa djungelstammarna att föra krig mot missionärerna, och skryter om att han dödat Fantomen. Wambalu skickar sin väldige slav på Chris i en tvekamp - den som vinner är den som får hövdingarna på sin sida. Kampen står och väger, tills en medicinman träffar Chris med en förgiftad blåsrörspil. Chris hämtas av bandarerna medan Wambalu leder stammarna mot en missionärsstation. Samtidigt går Wambalus voodoo-docka sönder, och Fantomen vaknar i kryptan efter flera månaders skendöd. Medan Buran berättar vad som hänt kvicknar Chris till. Han når fram till missionärsstationen i sista sekunden och räddar en ung flicka ur det brinnande huset. Han avslöjar medicinmännens tricks och övertygar hövdingarna att lägga ner vapnen. Wambalu återvänder besegrad till sin hydda, och samma natt anländer Fantomen. Wambalu ser den saknade biten tyg i Fantomens dräkt, och att ringarna saknas och inser att myten om Fantomens odödlighet är en bluff. Men han hinner inte göra något innan den sårade och hungriga pantern överfaller honom och dödar honom. Chris återvänder sedan till Oxford, men återvänder hem ett år senare för att ta sin fars plats.

Den Gyllene runans gåta del 2 - Dödens trädgård Årtal okänt Publicerat i FA 17/88, KRÖ 20 (4/97)
Fantomen befinner sig tillsammens med en ung morier på jakt efter ett havsmonster, men de båda skadas och lämnas utan vare sig åror eller segel ute på havet. Fantomen finner en flaska i vattnet och öppnar den. En ande visar sig och Tackar Fantomen för att han släppt honom fri, och beviljar tre önskningar. Anden, som heter Shem, berättar hur han sattes att vakta Salomos gruva, där magikern Bail fängslats, men somnade. En grupp vikingar stal nyckeln ur hans hand och släppte lös Bail, som när han upptäckt at han inte kunde återvända till gruvan stängde in Shem i den illa flaskan. Bail söker ännu efter nyckeln, som vikingarna tog med sig. Fantomen använder två av sina önskningar för att komma i land med sin unge vän, men väl i land blir de tillfångatagna av slavjägare och förda till slavmarknaden i Mucar. Fantomen köps där av den ondskefulla prinsessan Lala Singh, trots den mystiske Abils varningar, och förs till hennes palats. Hon visar porträtten över Singhsläktens ledare, och dess grundare: vikingen Bor Singh. Under hans porträtt vilar en liten lertavla som fångar Abils intresse. Fantomen hånar Lalas blodtörst, och som straff sticker hon ut hans ögon och tvingar honom att slita hårt. När Abil hånar hennes planer att förödmjuka Fantomen och döda honom skickar hon Fantomen till "Dödens trädgård", en livsfarlig plats full av giftiga djur och dödliga fällor. Fantomen vandrar genom trädgården oskadd, tills han fastnar i en fälla. Lala skickar sin tiger på Fantomen, som i samma ögonblick önskar att han hade sin syn tillbaka. Shem uppfyller Fantomens sista önskan, och han besegrar tigern, som faller ner i en vattenvirvel och drar med sig Lala i döden. Fantomen befriar Lalas slavar och kämpar mot hennes väldige slavmästare. Slavarna sätter eld på palatset, och Fantomen besegrar jätten, men ser ingen utväg ur det brinnande palatset. Som i en dröm får han lertavlan av Abil, och förs av jätten tillbaka till stranden, där han vaknar. Han nedtecknar äventyret i en specialkrönika, osäker på om det var dröm eller verklighet...

Den 4:e Fantomen

Levnadsår: 1604-1646
Blev Fantomen vid: 21 års ålder (år 1625)
Fru: en engelska, namn okänt
Barn:
Sonen Chris
Vänner: Suran, (bandarhövding), mötte även Galileo Galilei.
Kännetecken: Den fjärde Fantomen var mycket insatt i vetenskapliga ämnen som matematik och astronomi. Tyvärr var han också mycket otursförföljd, bland annat förlorade han Dödskalleringen.

Viktiga händelser: Chris rymde som 10-åring för att bli matros, men blev roddarslav i två år. Förlorade Dödskalleringen år 1631 och tillverkade en kopia. Mötte Robin Hoods ande i England ca 1635. Mottog en av allt att döma magisk dolk av Majapahitfolkets kung.

 Historia: Chris föddes år 1604, medan hans far, den 3:e Fantomen var skådespelare i London. Modern, Rosamunda, förgiftades och dog strax efteråt. Som 10-åring rymde Chris från klosterskolan tillsammans med en kamrat för att bli Malteserriddare, men blev roddarslav i två år, innan fadern hann befria honom. Han studerade vid Oxford några år, och tvingades ta sin fars plats en kort tid när denne till synes dog. År 1625 tog han över sin fars roll som Fantomen. Han gifte sig samma år med en engelska, men hon dog i barnsäng. År 1631 blev han bestulen på Dödskalleringen, som den fanatiska Jesuitorden tänkte smälta ner till en kula, avsedd för den svenske kungen Gustaf II Adolf. Ringen förblev försvunnen, och Fantomen lät tillverka en kopia (ringen återfanns senare av den 5:e Fantomen). Senare samma årslogs Fantomen mot Vråkarna i Böhmen om den flöjt som tillhörde råttfångaren i Hameln. Ett år efter detta hjälpte Fantomen Galileo Galilei undan inkvisitionen och drabbades av pesten. Han överlevde dock, men Galilei´s brorsdotter som vårdat honom dog istället. År 1635 drogs Fantomen in i hysterin kring tulpanhandeln i Holland. Han förlorade minnet, men återfick det snart och stoppade svindeln med tulpanlökarna. Ett år senare resta han till England, där han slogs mot en ondskefull magiker. I slutstriden fick han hjälp av Robin Hoods ande. År 1638 räddade Fantomen Majapahitfolkets kung, och fick av honom en magisk dolk. Denna dolk räddade Fantomens liv i striden mot pirathövdingen Comore. År 1646 avled den 4:e Fantomen efter en strid mot pirater, och hans son tog vid.

Kända äventyr:

I piraternas våld utspelat 1621-23 Publicerat i FA 18/73, KRÖ 7 (3/94)
Se ”Den 3:e Fantomen” under Kända äventyr.

Wambalu - häxmästaren utspelat ca 1624 Publicerat i FA 4/95
Den ondskefulle medicinmannen försätter Fantomen i ett dödsliknande tillstånd, och Chris kallas från sina studier vid Oxford för att ta sin fars plats. Under kampen mot Wambalus store kämpe träffas han av en liten pil med sömnmedel och hämtas av bandarerna. När han vaknat stoppar han stammarnas anfall mot en missionärsstation, och avslöjar Wambalus bluff. Hövdingarna lägger ner sina vapen och Chris återvänder till Dödskallegrottan, där hans far vaknat ur sin dvala och givit sig av för att konfrontera Wambalu. (För mer detaljer, se "Den 3:e Fantomen" under Kända äventyr.)

Dödens ring Del 1 & 2 utspelat 1631 Publicerade i FA 17 & 19/98
Fantomen befinner sig i London under tiden för Trettioåriga kriget, och får där ett brev från vetenskapsmannen Johannes Kepler som bjuder in honom till Prag, och han reser genast. Vad Fantomen inte vet är att brevet är falskt och att Kepler är död sedan ett år. Samtidigt smider Jesuitorden planer på att stjäla Fantomens Dödskallering, för att smälta ner den till en helig kula, avsedd för mord på Gustaf II Adolf. Man tror nämligen att ringen en gång var det tre spikar som Jesus spikades fast på korset med, Fantomenlegenden styrker denna tro. Under resan gör Fantomen sällskap med den svenske greve Rosensköld, och Kristina Ulrikasdotter von Wallenbach, brorsdotter till befälhavaren i Magdeburg. Kristina blir snabbt förälskad i Fantomen. Hon berättar för honom att Kepler är död, men Fantomen fortsätter sin färd för att eskortera Kristina till Magdeburg. Under färden blir Fantomen bestulen på Dödskalleringen av Jesuitpatern Capistrano. Fantomen tar ensam upp jakten på Capistrano, återtar ringen och reser till Magdeburg, där han återser Kristina och greve Rosensköld. Samtidigt marscherar katolska arméer under ledning av Tilly och Pappenheim mot Magdeburg. (Del 1) Magdeburg belägras snart av katolikerna. Bland dem finns Capistrano, som ges lov att smyga in i staden, där han tänkt stjäla ringen en andra gång. De skräckslagna innevånarna i Magdeburg vill kapitulera, men befälhavaren vägrar. Under natten avfyrar katolikerna sina kanoner, som orsakar bränder och sprider kaos i staden. Capistrano smyger in i Magdeburg, och låter sina män anfalla Fantomen. De tar ringen och Fantomen lämnas sårad. När han kvicknar till ber han ombedd att föra Kristina i säkerhet. Samtidigt bryter sig Tillys trupper in i staden. Fantomen klär ut sig till riddare och flyr med Kristina. Capistrano upptäcker att Dödskalleringen är omöjlig att smälta, men beslutar sig för att genomföra uppdraget ändå. När Fantomen, Suran och Kristina kommer till en by där de överfalls av banditer, men dessa jagas på flykt av svenska trupper. Fantomen möter Gustaf II Adolf och förklarar läget. Kristina skickas i säkerhet, medan Fantomen tillbringar 4 månader med den svenska armén. I Breitenfeld drabbar styrkorna samman. Capistrano är där, men blir nedriden av Gustaf II Adolf innan han hinner avlossa skottet med ringen. Efter striden hittar en svensk drabant Dödskalleringen och tar den med sig. Fantomen letar efter ringen, men ger upp till slut och låter tillverka en kopia.

Den magiska flöjten utspelat 1631 (Detta äventyr har felaktigt daterats till år 1632) Publicerat i FA 25/95
Fantomen och Suran rider genom ett av krig härjat Europa, och stannar till i staden Neu Hameln i Böhmen. Fantomen får se en staty föreställande råttfångaren från Hameln, och borgmästaren förklarar stolt att stadsborna är ättlingar till de barn råttfångaren förde bort från Hameln. Plötsligt anfalls byn av plundrande soldater. Fantomen räddar borgmästaren, men soldaterna får med sig flöjten och Suran försvinner. Stadsborna tar skydd i bergen, och Fantomen spårar upp soldaterna. När han finner dem spelar en av dem på flöjten, och en vargflock samlas kring lägerelden. När flöjten tystnar anfaller flocken. Fantomen varnas av en döende soldat för Vråkarna, och i samma ögonblick som han tar flöjten anfaller de. De tar flöjten, men Fantomen slår ner en av dem och tar hans kläder. Han sluter upp bakom dem, och när de ror över en sjö spelar en av dem på flöjten. När en massa kräldjur samlas runt båten tar Fantomen flöjten och flyr. Han tar en av Vråkarnas hästar, och skrämmer iväg de övriga. När Fantomen når ett slott som belägrats av den svenska armén letar han efter Suran. Då han inte finner sin vän tar han sig in i slottet, och lockar ut de belägrade plundrarsoldaterna med flöjtens hjälp. Dock finner han inte Suran, utan återvänder till Neu Hameln där Vråkarna lagt sig i bakhåll. När Fantomen får se staden övergiven spelar han på flöjten i ren ingivelse, och fram lockas Vråkarna ur sina gömställen. Stadsborna återvänder, och med sig har de Suran. De ger Fantomen flöjten som tack, och han för den med sig till Dödskallegrottan.

Pestsmittad utspelat 1632-33 Publicerat i FA 24/84, KRÖ 7 (3/94)
På väg hem från Oxford möter Fantomen och Suran den unga Catherine Galilei - Galileo Galileis brorsdotter. Hon vårdar Suran som skadats, och Fantomen återgäldar tjänsten genom att rädda henne undan inkvisitionen i Pisa. Tillsammans med Catherine söker han upp Galilei, som rest till Rom för att försvara sin teori om himlakropparna inför påven. På vägen dit möter de kardinal Malvolti, som är ute på jakt. De räddar en tiggarpojke i hans följe undan säker död, och denne för Fantomen och Catherine till sitt hem i roms katakomber. Tiggarna vet allt som sker i staden, och upplyser Fantomen om att Galilei dömts till husarrest, och att Malvolti planerar att mörda Galilei. Fantomen och Catherine räddar Galilei, men Fantomen fängslas och förhörs av Malvolti. När en medfånge visar sig vara smittad av pesten flyr Malvolti. Fantomen flyr med fången till katakomberna, där han försöker hjälpa den pestsmittade. Snart återvänder Catherine och hämtar Fantomen, som själv drabbats av pesten. Hon för honom till Florens, där hon vårdar honom. Fantomen överlever, men Catherine dör. Fantomen möter Galilei en sista gång, och får en stjärnkikare som minne av episoden.

Tulpansvindeln utspelat 1635-36 Publicerat i FA 3/82, KRÖ 7 (3/94)
Fantomen ger sig in i ett piratanfall på ett holländskt skepp utanför Bengalis kust. I stridens hetta blir han skadad och faller från masten rätt i däcket. Fantomen vårdas ombord på skeppet som seglar mot Holland. Bandarerna tror att Fantomen dött i striden. Fantomen vaknar upp ur medvetslösheten utan att minnas vem han är. Han erbjuds arbete och husrum av de tacksamma holländarna, Rutyer van Doeldon och dennes dotter Wilhelmina. Snart blir Fantomen indragen i den fanatiska handeln med tulpanlökar. Borgmästare Krabber, en girig och hänsynslös man, utnyttjar tillfället att låna ut pengar och sedan kräva hutlös ränta. Just när folket planerat att sälja sina lökar har priset sjunkit, och Fantomen får i uppdrag att sälja lökarna i England. Men på vägen blir han bestulen på lasten. Samtidigt återfår han sitt minne, och även dräkten som Wilhelmina tagit hand om. Fantomen spårar upp sin last och återtar den. I England får han beskedet att tulpanlökarna inte är åtråvärda. Han söker då upp sin morbror, och smider en plan för att lura Krabber. Fantomen återvänder till Holland, söker upp Krabber och utger sig för att vara kronprinsen av Bengali. Han lurar Krabber att köpa folkets lökar då värdet är på väg upp. Dagen efteråt meddelas det att lökarnas värde är lika med noll. Krabber inser att han är lurad, hans dubbelspel avslöjas och han jagas ut ur staden.

Fasornas skog utspelat 1636-37 Publicerat i FA 10/87, KRÖ 8 (4/94)
Fantomen återser sin morbror i England efter äventyret i Holland. Denne har ett dystert brev från abboten på Chris´ klosterskola. Fantomen ger sig av tillsammans med morbroderns vän, dvärgen Kobald. Under resan kommer de till byn Hellebore, där folket festar. Trots detta ligger en mörk stämning över byn, Fantomen ser bland annat en mystisk kåpklädd gestalt utan skugga. Kobald och Fantomen övernattar utanför Hellebore. Dagen efter ser de hur en ung kvinna, Marian, tillfångatas av några män. Fantomen och Kobald följer efter dem till byn Wickham, där Marian anklagas för att vara häxa. Hon kastas bunden ner i en flod, men Fantomen räddar henne. De döms båda till bålet, men i sista stund kapar en avlossad pil Fantomens rep. Fantomen befriar Marian, och de flyr med Kobald till klostret i Woolstone. Abboten berättar där om den ondska som håller Sherwood i sitt grepp, och hur folket drivits till häxjakt i sin skräck. Fantomen nämner Hellebore - abboten berättar att Hellebore varit öde i 400 år. Marian berättar hur Robin Hood och hans män kämpade mot den onskefulle magikern, Saracenen, som tagit byn i sin makt. Marian vet att sägnen är sann - hon är direkt ättling till jungfru Marian och Robin Hood. Fantomen ger sig genast av för att bekämpa Saracenen, och med honom följer Kobald och Marian. Abboten ger Fantomen en flaska heligt vatten att använda mot ondskan. När han kommer till Hellebore är byn helt förändrad. Han attackeras av fler kåpklädda figurer, som förvandlas till stoft när de såras. Kobald och Marian kommer till undsättning, och snart är striden mot Saracenen i full gång. Kobald förstör Saracenens alkemiska experiment, varpå Saracenen flyr till Nottinghams slottsruin, med Marian som fånge. Striden fortsätter, med andarna efter Robin Hood och hans män på Fantomens sida. Fantomen besegrar Saracenen med hjälp av det heliga vattnet, och förlorar sedan medvetandet. Han vaknar upp med dräkten i trasor och en pil vid sin sida. Pilen liknar de som Robin Hoods ande avlossade tidigare...

Dolken utspelat 1638 Publicerat i FA 3/84, KRÖ 8 (4/94)
Fantomen tillfångatas av Singh-pirater, för att föras till piratkaptenen Comore. Piratskeppet attackerar ett holländskt skepp, men övermannas och piraterna tvingas ge upp. Fantomen tas om hand av holländarna, som ser om hans skador. Skeppet är på väg till den holländska kolonin Indonesien, som kokar av uppror. Fantomen hoppar överbord utanför Indonesiens kust och spolas snart upp på en strand. Han tillfångatas av Majapahitfolket, där han tvingas att slåss mot en tiger. Under den efterföljande festen berättar Majapahiterns sultan om oroligheterna i landet, och hur urinnevånarna är chanslösa mot holländarna. Fantomen övertalar sultanen att sluta fred med en annan stam. Samtidigt räddar han sultanen från ett mordförsök. Sultanen tackar Fantomen genom att skänka honom en krisdolk, som tycks besitta magiska egenskaper. Fantomen beger sig sedan till hamnstaden Batavia, där han reser med ett skepp till Bengali. Samma natt bordas skeppet av Comores pirater. Fantomen möter Comore med krisdolken i handen. Comore avlossar ett skott mot Fantomen, men krisdolken glöder och kulan stannar framför den. Fantomen knockar Comore, och resten av piraterna flyr i skräck. Sedan återvänder Fantomen till sitt hem i Dödskallegrottan.

Den 5:e Fantomen


Levnadsår:
1626-1662
Blev Fantomen vid: 20 års ålder (år 1646)
Fru: En italiensk operasångerska, namn okänt
Barn: sonen Chris
Vänner: Bugan, (bandarhövding)
Kännetecken: Hade en skarv vid namn Loki

Viktiga händelser: Den 5:e Fantomen återbördade Dödskalleringen år 1650. Sex år senare blev han porträtterad av Rembrandt.

Historia: Chris föddes år 1626, hans mor dog i barnsäng. Han skickades till Woolstone i England, där han gick i samma klosterskola som hans far gått i. År 1646 svor han Fantomen-Eden, och gifte sig enligt vissa uppgifter samma år med en italiensk operasångerska, vars namn är upphöjt i dunkel. År 1650 utmanades Fantomen av ”Wasakas demon”, en grotesk avbild av Fantomen. Senare samma år reste Fantomen till Sverige, där han återfann Dödskalleringen. Sex år senare räddade han målaren Rembrandt undan ett attentat, och porträtterades av densamme. År 1662 utkämpade den 5:e Fantomen sin sista strid mot piraten Svarthandske, och dog strax efter.

Kända äventyr:


Wasakas demon utspelat 1650 Publicerat i FA 8/94
En gammal kvinna av Wasakafolket, Shag´a och hennes son Ashar försöker återkalla Wasakas demongud. En blixt träffar Ashar, och hans ansikte vanställs. Shag´a tillverkar en dräkt liknande Fantomens, och lär sin son buktaleri. Wasakafolket vågar inte annat än lyda sin ”gud”, och tar över Matabellastammen på Ashars order. Snart återvänder Fantomen från en strid med pirater. Han får höra att Ashar kallat alla stamhövdingar för ”överläggning”. Fantomen bevittnar hur mötesplatsen förbereds för Ashars ceremoni, och gör själv några förberedelser. Ashar utför en magishow där han använder billiga tricks. Fantomen stiger fram och avslöjar Ashars tricks, och utmanar Ashar. Kampen är ojämn, men i sista stund träffas Ashar av en ny blixt, som förvandlar hans väldiga kropp till aska. Hans mor, Shag´a, dör av en hjärtattack när hon ser sonen dö. Wasaka tvingas återlämna Matabellafolkets by, och ger sig sedan av för att aldrig höras av igen.

Sekhmets stjärna utspelat 1650 Publicerat i FA 20/98
I krigets Prag år 1648 kommer en svensk dragonkapten över en gyllene statyett. Han behåller stayetten och reser snart till Sverige. När han kommer till Stockholm två år senare anfalls han av en man vid namn Lejon. Fantomen dyker upp innan Lejon hinner ta statyetten, och han driver bort mördaren. Fantomen blir bedd av kaptenen att ta statyetten till Descartes, och se upp för greve Creutz, ”mannen med ondskans tecken”. Sedan dör kaptenen. Fantomen träffar Descartes, som berättar att statyetten är ”Sekhmets stjärna”, som sägs kunna öppna portar mellan världarna. Men alla de som försökt har dött en gruvlig död. Fantomens samtal med Descartes hörs av husan, som är greve Creutz´ spion. Hon förråder Descartes, och lönas med döden. Fantomen letar upp Creutz och tar sig in i hans hus. Där strider han mot Lejon, och vinner. Men Fantomen blir nedslagen och förd till greve Creutz´ källare, där han fängslas bredvid Descartes. Fantomen ser att Creutz bär Dödskalleringen! Creutz använder Sekhmets stjärna för att öppna en portal till en annan värld, men dödas av någonting i ritualen. Fantomen kommer loss, och en explosion skakar källaren. Allt som finns kvar av ritualen är Sekhmets stjärna och Dödskalleringen. Fantomen tackas av drottning Kristina, och blir bedd av Descartes att ta hand om Sekhmets stjärna.

Döden i Brügge utspelat 1656 Publicerat i FA 19/91
Fantomen anländer till Brügge en vinterkväll och räddar självaste Rembrandt undan attentatsmän. Fantomen blir dock nedslagen, men tas omhand av Rembrandt. Denne tar av Fantomens mask och gör en bild av det omaskerade ansiktet. Rembrandt saknar pengar, och männen som anföll honom var utsända av penninglånaren Jacob Rachmann. Som tack för hjälpen målar Rembrandt ett porträtt av Fantomen. När de två sitter på en krog stjäls porträttet av en av Rachmanns män. När Rachmann tittar närmare på bilden av Fantomens ansikte dör han plötsligt. När Fantomen och Rembrandt anländer till Rachmanns hem undersöker de tavlan. Fantomen känner en avskyvärd lukt som gör honom yr - kanske det som dödade Rachmann? Fantomen tar med sig tavlan när han ger sig av, och kastar den i en eld i hamnen. 300 år senare dyker dock tavlan upp igen, oskadad. Den 21:a Fantomen letar upp tavlan och förstör den för gott.

Den 6:e Fantomen

 Levnadsår: 1646-1682
Blev Fantomen vid: 16 års ålder (år 1662)
Fru: Natala av Navarra
Barn: sonen Chris
Vänner: Zuran, (bandarhövding), Rödskägg, Black bart, Salla och Krossaren (f.d. pirater, sedermera överstar i Djungelpatrullen), Kejsar Joonkar (härskaren av Nyahpura).
Kännetecken: Den 6:e Fantomen är den yngste som svurit eden - endast 16 år!. Han är också den som grundade Djungelpatrullen och skapade Det Goda Märket.

Viktiga händelser: Grundade Djungelpatrullen år 1664. Fick Keela-Wee och dess Jadehydda av kejsar Joonkar, som även lät hugga ut ansiktet på Fantomenklippan.

 Historia: Chris föddes år 1646, moderns namn är höljt i dunkel - enligt vissa uppgifter var hon en italiensk operasångerska. Redan som 16-åring tvingades Chris svära Fantomen-Eden, och hans första uppdrag blev att hämnas sin fars död. Två år senare besegrade han Rödskäggs pirater, och bildade med dessas hjälp Djungelpatrullen. Strax efter detta gifte Fantomen sig med drottning Natala av Navarra. År 1665 avvärjde Fantomen och Djungelpatrullen ett piratanfall mot furstendömet Mozambar. Som tack fick de Det Goda Märket - Fantomens och Djungelpatrullens kännetecken. Senare samma år hotades Djungelpatrullen av en spion som förrådde patrullen till rövarhövdingen Salim Bey. Rödskägg pekades falskeligen ut för att lura rövarna och locka fram den verklige förrädaren. Året därpå mötte Fantomen kejsar Joonkar, och de två blev vänner. Fantomen räddade Joonkars blivande fru undan pirater, och senare kejsaren själv ur slaveri. Som tack för allt fick Fantomen Keela-Wee´s strand och dess Jadehydda, samt sitt ansikte inhugget i vad som nu kallas Fantomenklippan. År 1667 tillfångatogs alla män i staden Spyglass av piraten Bleach. Fantomen återtog männen, med hjälp av Spyglass´ kvinnor, som slogs barbröstade! År 1672 inträffade ett kort möte med en plundrarliga kallad Vråkarna, som plundrade en pestdrabbad stad. Fantomen överlämnade en av ligamedlemmarna till myndigheterna, som lät avrätta mannen. Tio år senare mötte den 6:e Fantomen döden i form av en kula som krossade hans ryggrad, varpå sonen tog över Fantomens mantel.

Kända äventyr:

Pestens stad utspelat 1662 Publicerat i FA 5/85, KRÖ 9 (1/95)
Chris svär Fantomen-Eden och begraver sin far, och beslutar sig för att hämnas på Svarthandske. Han infiltrerar Svarthandskes piratband och spränger flaggskeppet. Sedan fortsätter han att underminera Svarthandskes ställning - vart piraterna än landstiger möter de Dödskallemärket i olika former. Piraterna gör myteri och lämnar sin hemsökte kapten med flottans minsta fartyg. Detta skepp går i kvav, Svarthandske är enda överlevande. Fantomen tar upp jakten, och möter Storsläggan - den man som hjälpte och räddade Fantomens far. Tillsammans spårar de Svarthandske till staden Genuas hamn - ingen kommer in i staden, som härjas av pesten. När Svarthandske hör Fantomens röst flyr han in i staden, trots smittorisken. Han gömmer sig först hos en bekant, men när denne visar sig vara smittad av pesten flyr Svarthandske till ett magasin. Fantomen och Storsläggan spårar upp piraten, och i striden som följer blir Storsläggan skjuten i magen, och Svarthandske dör i ett häftigt anfall, orsakat av galopperande pest.

Legenden om Djungelpatrullen utspelat 1664 Publicerat i FA 12/73, KRÖ 9 (1/95)
Pirathövdingen Rödskägg styr Sanloi med järnhand, och Fantomen beslutar att söka upp honom. Han utmanar Rödskägg, men tvingas först att slåss mot piratens närmaste män: Black Bart, Salla och Krossaren. Fantomen besegrar de tre, och sedan följer en storslagen duell mot Rödskägg. De strider från värdshuset, genom hamnen och till Rödskäggs skepp, där Fantomen ser en underskön kvinna sitta inspärrad. Fantomen besegrar Rödskägg, och utropas som den nye kungen av Sanloi. Fantomen utropar i sin tur Rödskägg, Bart, Salla och Krossaren till sina underbefälhavare. Han befriar den vackra kvinnan, som visar sig vara drottning Natala av Navarra, och låter sedan välja ut de pålitligaste piraterna till sin styrka. Natala får en egen flotta och besättning till skeppen, och innan Fantomen och Natala skiljs åt visar han henne sitt hem i Dödskallegrottan. De båda känner kärlek till varandra, men Fantomen tvingar sig att lämna henne. Han börjar arbetet med att förvandla Rödskäggs män till Djungelpatrullen, men hela tiden tänker han på Natala, precis som hon tänker på honom. Rödskäggs män kallar med hårdhänta metoder de kringliggande kungarikenas regenter till Dödskallegrottan, där de övertalas att finansiera Djungelpatrullen, dock utan bestämmelserätt. Djungelpatrullen inleder ett strålande arbete med att resa upp bland pirater och rövare i Bengali, men Fantomen kan inte släppa tankarna på Natala. I Navarra plågas Natala av kärleksfulla minnen av Fantomen. Hon abdikerar och reser till Bengali, där hon söker upp Fantomen och friar till honom! Ett storslaget bröllop följer, dit stamhövdingarna och regenterna inbjuds. Detta är första gången som Djungelpatrullen nämns.

Ondskans sändebud utspelat 1664-65 Publicerat i FA 4/84, KRÖ 9 (1/95)
Detta äventyr beskriver i början hur Fantomen grundade Djungelpatrullen och sedan gifte sig med Natala av Navarra. Singh-piraterna planerar ett attentat mot hamnstaden Mozambar, där de har en allierad: den ondskefulle kardinal Macarius. Djungelpatrullen är inbjuden för att övervaka mötet mellan Nizam av Goana och furst Ludvig av Mozambar. Fantomen får av höggravida Natala höra att furst Ludvigs hustru Sophia sett Macarius bära Singh-piraternas tecken, och han bestämmer sig för att resa dit. På vägen räddar han Sophia undan banditer, och i Mozambar varnar han fursten för ett piratanfall. Fursten är dock inte orolig. Under tiden blir Djungelpatrullens befälhavare falskt anklagade för brott och fängslade. Fantomen följer efter några pirater, men blir nedslagen. När han vaknar är han fängslad hos kardinal Macarius, som bekräftar Fantomens farhågor. Fantomen fängslas med Djungelpatrullens män, samtidigt som furst Ludvig möter Nizam av Goana. Medan Singh-piraterna rör sig mot staden tar sig Fantomen och patrullmännen ut ur fängelset. De sänker piratskeppen och beger sig till furstens slott, där de precis lyckas hindra kardinalen att mörda fursten. Fantomen återvänder till Dödskallegrottan och Natala, och finner att de fått en son. En vecka senare kallas Fantomen och Djungelpatrullens befälhavare till Mozambar, där de av Nizam och furst Ludvig mottar välsmidda sablar och Det Goda Märket. Detta är första gången som Det Goda Märket nämns.

Brunnens hemlighet Utspelat 1664 Publicerat i FA 4/97
Äventyret beskriver hur Djungelpatrullen fick sitt högkvarter i fortet, som sedermera blivit ett modernt regemente. Rödskägg och hans män har fått i uppdrag av Fantomen att inta ett fort som hyser slavjägare. De finner en underjordisk grotta genomfluten av en flod. De följer grottgången, och floden, som leder till fortet och dess brunn. Rödskägg, Salla, Krossaren och Bart tar sig upp genom brunnen och öppnar portarna för de övriga patrullmännen, som stormar fortet och nedgör slavjägarna. Rödskägg kämpar sig upp till tornet, där han hissar Djungelpatrullens flagga. Snart gör Djungelpatrullen fortet till sitt högkvarter, och Rödskägg gör sig ett privat och hemligt tillhåll i grottan under fortet. Drygt 300 år senare finner den 21:a Fantomen grottgången, och finner en ny väg till sitt hemliga kassaskåp i Djungelpatrullens högkvarter.

Rödskägg - förrädaren utspelat 1665 Publicerat i FA 4/91, KRÖ 10 (2/95)
Vid ett tillslag mot piraten Salim Beys vapensmugglare blir Djungelpatrullen utsatta för ett bakhåll. Under ett möte mellan Fantomen och patrullens befälhavare kommer patrullman Bartholomew in. Senare samma kväll träffar den maskerade förrädaren Salim Bey. Dessa smider planer på patrullens undergång. Fantomen får av Bartholomew höra att att han bör besöka en krog. Väl där ser Fantomen hur Rödskägg glatt pratar med ett par busar. När dessa lämnar krogen följer Fantomen efter dem, bara för att bli överfallen i en gränd. Nästa dag arresteras Rödskägg för förräderi. Efter ett privat samtal med Fantomen blir han degraderad och ivägsänd. De närmast följande veckorna spenderar Rödskägg tiden på krogarna omkring. Snart blir han uppsökt av Salim Beys män, som erbjuder honom att bli pirat. Rödskägg tar erbjudandet, och erbjuder sig att kidnappa Fantomen. fantomen kidnappas och förs till Salim Bey, där han fängslas. Nästa dag får patrullmännen höra att man planerar ett anfall mot Salim Beys tillhåll. Bartholomew kastar sig upp i sadeln för att varsko Salim Bey, men hindras på vägen av Salla och Black Bart, som hållit ögonen på honom och nu har bevis för att han är förrädaren. Hos Salim Bey ställs en obeväpnad Fantomen mot beväpnade Rödskägg i duell. Snart ljuder larmet - Djungelpatrullen anfaller. När piraterna ska avlossa kanonerna fungerar de inte - Rödskäggs verk. Salim Bey flyr, med Fantomen och Rödskägg tätt i hälarna. Han lägger sig i bakhåll för sina förföljare, men faller till slut på sin egen kniv. Det avslöjas att Rödskäggs degradering var en fälla för att locka fram Salim Bey den riktige spionen, och Rödskägg återupptas i patrullen.

Sagan om Fantomenklippan utspelat 1666 Publicerat i FA 22/86, KRÖ 10 (2/95)
Fantomen räddar kejsar Joonkar undan säker död under jakt. När han förbjuder vidare jakt i området utmanar Joonkar honom på tvekamp på liv och död. Fantomen besegrar Joonkar, men dödar honom inte, och detta blir början på en lång vänskap. Efter en tid träffar Joonkar prinsessan Saba, och blir förälskad. När hon blir tillfångatagen av pirater griper Fantomen in och befriar henne. Joonkar och Saba gifter sig, och tillbringar smekmånaden på Keela-Wees strand, med Jadehyddan. Saba dör i barnsäng, och den sorgsne kejsaren skänker Keela-Wee och Jadehyddan till Fantomen. Något senare klär Joonkar ut sig till arbetare och ger sig ut på sitt rikes gator, för att lära sig mer om sitt folk. Men han blir drogad och satt som roddarslav, och Fantomen räddar honom än en gång. När de två återvänder till Joonkars rike är det krig mellan Wambesi och Llongo. Joonkar samlar sin armé, men Fantomen övertalar honom att låta honom medla. Fantomen stiftar fred mellan de två stammarna, och som tack för allt han gjort låter Joonkar hugga ut Fantomens ansikte i den klippa som sedermera kallas Fantomenklippan. Detta är första gången som Keela-Wee, Jadehyddan och Fantomenklippan nämns.

Galärslaven utspelat 1666 Publicerat i FA 5/77, KRÖ 10 (2/95)
Fantomen räddar kejsaren Joonkar undan säker död under kejsarens jakt, och de två blir snart goda vänner. När sedan Joonkars trolovade, prinsessan Saba (i äventyret kallad Sheebah)kidnappas av pirater griper Fantomen och Djungelpatrullen in och befriar henne. Snart berättar Joonkar för Fantomen att han tänker lä ut sig till vanlig arbetare och ge sig ut i staden för att lära känna sitt folk. Han blir vän med en man kallad Jamie, och de två arbetar och roar sig tillsammans. En dag blir de två drogade, och Joonkar förs till en emirs skepp, där han sätts som roddarslav. Joonkars hov börjar oroa sig för sin härskare, och Jamie oroar sig för sin vän. Han letar upp en av kidnapparna, och denne för honom till skeppet. Joonkar ber Jamie att ropa på Fantomen, och det gör han. När Fantomen träffar Jamie och får höra om Joonkar rusar han till dennes undsättning. Han kommer precis i tid att rädda Joonkar undan kölhalning. När Joonkar är tillbaka till sitt rike kallar han emiren till sig, och dömer honom till tio års straffarbete.

Piratjakt utspelat 1667 Publicerat i FA 17/86, KRÖ 10 (2/95)
Fantomen besöker Djungelpatrullen, och finner sina mannar sysslolösa. Rödskägg varnar för ett abrupt slut på detta - en fristad för pirater upprättas i Paradisbuktens hamn, och hur Spyglass män värvas av piraterna, som kallar sig Brödraskapet. Fantomen beger sig till Spyglass för att ta hand om piraterna. I Moribar smider prins Omar Jamshid och piraten Bleach planer för att fylla de kungliga kistorna innan prins Omars farbror - Moribars egentliga härskare - inspekterar sina finanser. Bleach ämnar låta sina män, utklädda till Djungelpatrullen, kidnappa Spyglass män och föra dem till Paradisbukten. Sedan är Spyglass öppet för plundring, och kistorna kan fyllas. Samtidigt anländer biskop Messiah Jones, förr känd som piraten Long John Calico, med sin vän Kelp till Spyglass. Han har vänt sig till den kristna läran, och ämnar frälsa Spyglass. Under natten sätts Bleach´s plan i verket, men Jones och Kelp lämnas kvar då piraterna fruktar Jones. Fantomen kommer till staden och möts av kvinnorna och Jones, som nu styr Spyglass. Samtidigt seglar Bleach mot staden för att plundra dem, men han drivs på flykt av Fantomen och kvinnorna. Fantomen får höra att Bleach gett Djungelpatrullen skulden för bortförandet av männen, och samtidigt arresteras patrullens män av Moribars soldater. Fantomen, Jones och kvinnorna seglar till Paradisbukten för att slåss mot Bleach och återta sina män. Prins Omar mottar skräckslaget sin farbror - Bleach har inte återvänt med några skatter. Fantomen, och Jones fängslas under däck medan kvinnorna landstiger. Fantomen befriar sig och Jones och de följer efter. Kvinnorna går till anfall, med bara bröst, vilket gör Bleach´s män förvirrade. Jones och Bleach duellerar på ett rev, och Bleach dras ner i vattnets djup av en gigantisk bläckfisk. Fantomen dyker efter och räddar piraten. Männen fängslas under resan till Moribar, men hamnar i storm. Männen befrias, och tillsammans med kvinnorna rider de ut stormen. Väl i Moribar avslöjas Bleach´s och prins Omars dåd, och de två döms till straffarbete, medan Djungelpatrullen är fria att gå.

1672 Ett kort möte med ”Vråkarna” Vråkarna Publicerat i FA 13/72, FA 15/80
Fantomen möter en man med ett V tatuerat på pannan. Mannen säger sig vara medlem av en liga kallad Vråkarna, en plundrarliga som livnär sig på de svaga och utsatta. Ligan härjar i en pesthärjad stad, och Fantomen överlämnar brottslingen till stadens myndigheter, som senare låter avrätta mannen.

Det farliga porträttet utspelat 1682 Publicerat i FA 9/80, KRÖ 10 (2/95)
Den 6:e Fantomen blir skjuten i ryggen, kulan krossar ryggraden. Han kallar hem sin son, som svär eden, begraver sin far och tar hans plats. (För vidare beskrivning av äventyret, se ”Den 7:e Fantomen” under Kända äventyr.)

Svarthandske utspelat 1662 Publicerat i FA 4/85
En piratkapten kallad Svarthandske huserar vid Bengalis kust. Hans pirater anfaller ett portugisiskt fort, men vid bytesdelningen vägrar en av piraterna, Storsläggan att lämna sin andel. Han vill behålla guldet som belöning. Svarthandske låter piska Storsläggan och kastar honom sedan överbord. Han räddas undan döden av Fantomen, och avslöjar för sin räddare att han tänker hämnas på sin forne kapten. Fantomen allierar sig med Storsläggan, men för säkerhets skull kallar han hem sin son och förklarar läget. Tillsammans värvar Fantomen och Storsläggan ett par pirater för att ta sig till Svarthandskes tillhåll Tartom. När de kommer dit utmanar Fantomen Svarthandske på duell. Under striden börjar värdshuset där de befinner sig att brinna. Fantomen hamnar under en hylla med vintunnor, och Svarthandske flyr. Storsläggan räddar den medvetslöse Fantomen undan lågorna och för honom till De Djupa Skogarna. Fantomen nedtecknar äventyret, och dör efteråt.